A 2007-ben bevezetésre került jövedelem-, nyereségminimum bevezetésének célja az volt, hogy visszaszorítsa az adóelkerülést, megakadályozza az adókötelezettséggel kapcsolatos visszaéléseket, és kiszűrje azokat az adózókat, akik bevétel eltitkolás vagy a költségek növelése révén igyekeznek adójukat csökkenteni.

Miről is van szó…?

A társaságiadó-bevallás készítése során és feltöltéskor meg kell vizsgálni, hogy az adózás előtti eredmény és az általános szabályok szerinti adóalap közül melyik nagyobb, majd meg kell nézni, hogy a nagyobb érték eléri-e a jövedelem-(nyereség-)minimumot. Ha nem, akkor az adózónak vagy nyilatkozatot kell tennie az adóbevallásban, vagy a társasági adó-trv. szerinti jövedelem-, nyereségminimumot kell adóalapként vennie.

Az adózás előtti eredmény számítása:

+ üzemi(üzleti) eredmény

+pénzügyi műveletek eredménye

+rendkívüli eredmény.

Az általános szabályok szerinti adóalap a korrekciós tételekkel módosított adózás előtti eredmény.

A jövedelem-, nyereségminimum összege

A társasági adó törvényben meghatározott módosító tételekkel korrigált bevétel 2 %-a. A bevételbe beleszámít:

  • értékesítés nettó árbevétele
  • egyéb bevételek
  • pénzügyi műveletek bevétele
  • rendkívüli bevétel.

A választás tétje

Az adózó választhatja, hogy egy kiegészítő nyilatkozatot tesz és az általános szabályok szerint meghatározott adóalap alapján fizet társasági adót . A nyilatkozatot az adóhatóság kockázatelemző programmal feldolgozza, és meghatározza, hogy mely adózók azok, akiknél feltételezhető, hogy szabálytalanul számolt el költségeket vagy bevételt titkolt el. Az ellenőrzésre kiválasztást 30 napon belül végzi el a NAV, az eredményéről értesíti az adóalanyt. Az ellenőrzés megkezdésére ezután egy éve van az adóhatóságnak. Azoknak a gazdasági eseményeknek a valódiságát, amelyeket a NAV vitat, az adózónak kell bizonyítania.

Mentesülés

Bizonyos speciális helyzetű kört, illetve azokat, akiknél kicsi az esélye a jogellenes adóelkerülésnek, mentesíti a törvény a jövedelem-, nyereségminimum alkalmazása alól. Ilyen eset például az előtársaság adóéve és az azt követő adóév, illetve mentesülő szervezet például az alapítvány, az egyesület, a lakásszövetkezet, az iskolaszövetkezet, és a közhasznú nonprofit gazdasági társaság is.

Változás 2015-től

A tavalyi év végéig az összes bevétel számításakor csökkenteni lehetett azt az elábé és az eladott közvetített szolgáltatások értékével. Azoknál a bevallásoknál, amelyek még a 2014. évről szólnak, ezt a szabályt kell alkalmazni. Az idei évre vonatkozó bevallásoknál már ezeket a csökkentő tételeket nem lehet alkalmazni. Ez a kereskedő cégeknek okozhat fejfájást, mert többnyire ők tudták jelentős összeggel csökkenteni a bevételt a jövedelem-, nyereségminimum kalkulációjánál.