Aktuális szabályok a késedelmi kamat számításáról

A késedelmi kamattal kapcsolatos változás az uniós jogharmonizáció miatt vált szükségessé, hogy változzanak a késedelmes fizetések elleni fellépéshez kapcsolódó jogszabályok. Az új szabályok már tavaly júliustól élnek, most összefoglaltuk, mit kell tudni a késedelmi kamat felszámításáról.

Hogyan számoljuk a késedelmi kamatot, ha nincs kikötve az összeg megfizetésének határideje?

Ha nem szerepel a szerződésben a pénztartozás teljesítésének ideje, akkor a számla illetve fizetési felszólítás kézhezvételétől terjedő 30 napon belül kell megtörténnie a fizetésnek. Ha ez nem valósul meg, a 30. nap lesz a késedelmi kamat számításának kezdő napja.

Előfordulhat, hogy megelőzi a számla készítése és a vevő részéről a számla kézhezvétele a szállító teljesítését.  Ilyenkor csakis a szállító teljesítése lehet a késedelmi kamat számításának alapja, mégpedig úgy, hogy a fizetési határidő a teljesítést követő 30. napon jár le, és innen indul a késedelmes napok száma. Ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy mikor történt a számla vagy a fizetési felszólító kézhezvétele, akkor szintén a szállító teljesítését követő 30. nap lesz a fizetési határidő.

Változott a kamatmérték számításának viszonyítási napja

A változások előtt a késedelemmel érintett félévet megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat volt a kamat számításának alapja. Jelenleg a késedelemmel érintett félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó. Ezt az alapkamatot kell alkalmazni a teljes félévre.

A féléveket tekintve a naptári félév alkalmazása az előírás.

Alapszabály, hogy a késedelmi kamat a jegybanki alapkamattal megegyező.

Gazdálkodó szervezetek között a korábbi 7 százalékponttal emelt érték helyett a jegybanki alapkamat 8 százalékponttal  megemelt értéke lett a késedelmi kamat.

Mi az eljárás, ha nem forintban tartozik az adós?

Ha nem forintos tartozásról van szó, akkor nem az MNB jegybanki alapkamata az irányadó, hanem annak a jegybanknak az alapkamata, amely kibocsátotta a tartozás pénznemét.

El lehet tekinteni a késedelmi kamat felszámításától?

A gazdálkodó szervezetek közötti szerződéseknél csak akkor lehet kizárni a késedelmi kamatot, ha kötbért kötnek ki helyette, a késői fizetés esetére.

A felek megtámadhatják a késedelmi kamatot kizáró szerződést.

A behajtási költségek sem maradnak fedezet nélkül!

Tavaly júliustól késedelmes fizetés esetén a jogosult részére a kötelezett köteles megtéríteni negyven euronak megfelelő forintnyi behajtási költségátalányt.

Ha a pénzösszeg jogosultja igazolni tudja, hogy ennél több behajtási költsége merült fel, akkor azt érvényesítheti. A behajtási költségátalányról nem kell áfás számlát kiállítani.