A kisvállalkozások négyféle adónem közül választhatnak 2013-ban: társasági adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója és az EVA, azaz egyszerűsített vállalkozási adó. Cikkünkben az EVA-ról vagy az EVA-ra való áttérés szabályait foglaltuk össze.

Megszűnő bevallás

Ha a vállalkozás az EVA szerinti adózással szeretne a jövőben közterhet fizetni, akkor az áttérés előtt meg kell állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adót. Május 31-ig megszűnő bevallást kell benyújtani a társasági adó és az osztalékadó-kötelezettségről, a jogutód nélküli megszűnés szabályait követve.

EVA adóalap-kedvezmény

Ha létszámnövelés révén adóalap-kedvezményt érvényesített még a társasági adó alanyaként a vállalkozás, és az EVA-választás után csökken a létszáma, akkor vissza kell fizetni a társasági adót.

Megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítése esetén lezárt adóévet kell figyelembe venni EVA-alanyként. Az EVA időszak előtti évekből maradt elhatárolt veszteségből minden adóévben 20-20 %-ot kell elszámoltnak tekinteni. EVA-sként akkor is lezárt évet kell figyelembe venni, amikor olyan adókedvezményről van szó, amely a TAO-ról és az osztalékadóról szóló trv. előírásai szerint meghatározott számú adóévben vehető igénybe.

Adókötelezettség

EVA-s időszakban jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég adóalany által juttatott bevétel alapján az osztalék után fizetendő SZJA-val és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni SZJA-val összefüggésben adókötelezettség nem keletkezik.

Adózott vagyonnak kell tekinteni az EVA-alanyiság alatt megszerzett vagyont, ezért annak terhére juttatott osztalékot, vállalkozásból kivont vagyont nem kell figyelembe venni a tag jövedelmének meghatározásakor.

Tao összefüggések

TAO szempontjából elszámolt költségnek, ráfordításnak számít az EVA időszak alatt lezárt adóévben teljesített minden költségnek minősülő kiadás, juttatás, az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek az EVA-zás megszűnésekor a mérlegben kimutatott bekerülési értékének az EVA-zás előtti év mérlegében szereplő bekerülési értékét meghaladó része, valamint ezen eszközökre az EVA időszak lezárt évére a TAO-ról és az osztalékadóról szóló trv. szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírás.

A társasági adó hatálya alá visszatérő adózó az EVA alanyiság megszűnését követő 60 napon belül a megszűnést követő naptól a társasági adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak minden negyedévére köteles társasági adóelőleget bevallani és a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. Hogyan kell kiszámolni a társasági adóelőleget? ha az adóév 12 hónapos volt, akkor az EVA alanyiság megszűnésének évében elszámolt összes bevétel 1%-a, ha rövidebb, akkor az összes bevételnek a működés naptári napjaira kiszámított 12 havi összegének 1%-a.