Mivel 2012-től a transzferárak esetén érvényes jogszabályok megsértése a korábbiaknál súlyosabb szankciókkal jár, akönyvelőirodánk fontosnak tart néhány fontos ez évi változást megemlíteni, illetve a transzferár alkalmazásának alapvető szabályait is felvázoljuk. A változások ugyanis arra mutatnak, hogy az adóhatóság fokozottan ellenőrzi ez évtől a témában meglévő előírások betartását.

Egyre gyakoribb kifejezés: transzferárak

Kezdjük azzal, mit is jelent a transzferár: Szokásos piaci ár az az ár, amelyet független felek összehasonlítható körülmények fennállásakor egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének. A kapcsolt vállalkozásoknak az egymás közötti szerződésükben az ennek megfelelő árat kell alkalmazniuk, ez a transzferár. Az adóhatóság vizsgálatának szerepe, hogy megállapítsa, megfelel-e a valóságnak az ár megállapítására alkalmazott módszer, illetve hogy ne legyen a transzferár meghatározás az adófizetés megkerülésének eszköze a kapcsolt vállalkozások esetében.

Kapcsolt vállalkozások egymás közti számlázásakor kötelesek tehát egy dokumentációt készíteni, amely tartalmazza azokat az adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek alapján megítélhető az ügylet során értékesített termék vagy szolgáltatás piaci ára.

2012-től pozitív változást jelent ügyfeleink részére, hogy egy új fogalommal bevezették az alacsony hozzáadott értékű csoporton belül nyújtott szolgáltatást, amelyeknél a 3 és 7 % közötti haszonkulcs mindenféle bizonyítási eljárás nélkül szokásos piaci mértékűnek minősül.

Az előző évben még kellett egyszerűsített nyilvántartást készíteni olyan kapcsolt ügyletekről, ahol az áfa nélkül számított érték szokásos piaci áron nem haladja meg az 50 millió forintot a szerződés megkötésétől az üzleti év végéig. Ez a kötelezettség az idei évtől megszűnt. Szintén eltekinthetnek a dokumentáció elkészítésétől akkor, amikor a vállalkozás egy független féltől (nem kapcsolt) vásárol terméket, szolgáltatást, és azt változatlan formában, felár nélkül értékesíti tovább kapcsolt vállalkozása részére, természetesen nem a főtevékenysége keretében.

Egyéb tartalmi könnyítésekről szegedi adótanácsadó irodánk további tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek. A formai egyszerűsítéshez járul hozzá, hogy az angol, német vagy francia nyelvű nyilvántartást, dokumentációt nem kell magyar nyelvre hiteles fordítással fordítani. Azonban felhívja az Eu-Tax Consulting arra is ügyfele figyelmét, hogy a külföldi anyavállalat által készített transzferár nyilvántartást mindig vizsgálják felül, hogy a PM ide vonatkozó rendeletében említett összes követelménynek eleget tesz-e, vagy szükséges kiegészíteni.

Cikkünk elején említettük a szigorodó bírságokat, amellyel a témában ismételten elkövetett mulasztás esetén igazán jelentősek. Az eddigi 2 millió forint helyett már 4 millió forintos bírságtétellel kell szembenézni ilyen esetben, de ha ugyanazon nyilvántartásban találják a hiányosságot, az első bírság négyszeresét is kiszabhatják második alkalommal. Érdemes rá odafigyelni, hogy a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is jelentsék a hatóságnak, méghozzá 15 napon belül. A bejelentés elmulasztása szintén magas, akár 500 ezer forintos bírságot is jelenthet 2012-től.