Az adózási környezet ismerős közeg akkor, ha a vállalkozás csak Magyarországon tevékenykedik, azonban ha külföldön is végez a cég tevékenységet, akkor kérdés lehet, hogy a könyvelés hogyan tartalmazza a külföldön megfizetett adókat. A magyar adók könyvelési szabályainak áttekintése után megmutatjuk a külföldön megfizetett adókkal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb problémákat.

Hazai adók könyvelése

Bár az adózási jogszabályok gyakori változása vagy téves értelmezhetősége jelenthet ugyan problémát a vállalkozások számára, de a magyar számviteli szabályok jól és tisztán szabályozzák a már kiszámolt és megfizetett adók könyvelését. Tehát az adók helyes könyvelése kevesebb problémát vethet fel, mint az adók kiszámítása.

Külföldi tevékenység

Bizonyos külföldön folytatott tevékenységek esetén akár egyes külföldi adójogszabályok alanyává is válhat a vállalkozás. Fontos, hogy ilyenkor segítsen valaki eligazodni a cégnek a másik ország adójogszabályai között. A tapasztalt adótanácsadó igénybe vétele és a helyesen bevallott adó után a következő nehéz feladat: hogyan kell a magyar könyvekben szerepeltetni a külföldi adót.

Az adó a számviteli törvényben

A számviteli törvény szerint az adó könyvelése alapvetően három módon történhet:

  • a bekerülési érték részeként
  • eredményt terhelő adókat az eredménykimutatás végén kell kimutatni és az adózás előtti eredményt adózott eredménnyé csökkentik
  • költségként, ráfordításként elszámolható adók, illetékek, hozzájárulások.

Vannak adók, amelyek csak átmenetileg érintik a vállalkozást, mint például az áfa, ezért ezt az adót követelésként és kötelezettségként kell szerepeltetni.

Nem eredményt terhelő külföldi adó

Ha például egy külföldön megfizetett telekadót nézünk, -amely nem az eredmény függvénye- akkor azt  (ha nem része bekerülési értéknek) egyéb ráfordításként ajánlott a könyvelésben elszámolni.

Eredmény után fizetendő, egyezményen kívüli adók

Általában a kettős adóztatásról szóló egyezmények kiszűrik az ilyen jellegű adókat, de ha mégis belefut a vállalkozás, akkor figyelembe kell venni, hogy

  • az adó nem beszámítható a magyar társasági adóba
  • az alapjául szolgáló jövedelmek nem mentesek a társasági adó alól.

Ilyenkor vagy egyéb ráfordításként könyvelik, vagy adófizetési kötelezettségként kell szerepeltetni, egyedi mérlegelés alapján. A hazánkban tevékenykedő külföldi cégek a magyar iparűzési adó megfizetésekor találkoznak hasonló problémával – lényegét tekintve egy eredményt terhelő adó, de nem tartozik nemzetközi egyezmények hatálya alá.

Levonható áfa

Egyes esetekben a külföldi tevékenységhez adószámot is kell kiváltani a másik országban. Iyenkor az adott ország áfa törvényének hatálya alá kerül a cég. A külföldi áfát is a követelés és kötelezettség számlákon kell kimutatni a hazaihoz hasonlóan. Ha az áfát az EU visszatéríttetési eljárásában nem kéri vissza a vállalkozás, mert az eljárás költségei magasabbak lennének, mint a visszakért áfa, akkor el kell helyezni a könyvelésben ezeket a tételeket. Ez az áfaösszeg visszaigényelhető lett volna, tehát az áfakövetelés egy elengedett követelés lesz a könyvelésben.