A bizonylatokkal kapcsolatos könyvelési tanácsadás cége minden alkalmazottja számára fontos lehet, hiszen a könyvelés alapjául szolgáló számviteli bizonylatokkal sok munkatárs kapcsolatba kerül, azok kiállítása, befogadás, adminisztrálása során. A cikkel a leggyakrabban előforduló hibákra szeretnénk felhívni a figyelmet.

Könyvelési tanácsadás – tippek

Könyvelni csak bizonylat alapján lehet

A könyvelés alapja a szabályszerűen kiállított bizonylat, amely a valós eseményeknek megfelelően tartalmazza a gazdasági esemény adatait. Könyvelési tanácsadásunkkal fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy biztosítani kell az alaki és tartalmi hitelességet, amelyet akár a cég képviseletére jogosult személy, illetve egy belső szabályzatban meghatalmazott, feljogosított személy is megtehet az aláírásával.

Bizonylatok feldolgozási rendje

A számviteli törvény előírja, hogyan kell a könyvelés során rögzíteni a bizonylatokat.

A pénzeszközökkel kapcsolatos bizonylatokat késedelem nélkül be kell vinni a könyvekbe, de legkésőbb az adott hónapot követő hónap 15. napjáig. A könyvelési tanácsadás során meg kell említenünk, hogy a készpénzzel kapcsolatos mozgásokat a pénzmozgással azonos időben kell rögzíteni.

Más típusú gazdasági műveletek bizonylatait legalább negyedévente, a cég számviteli politikájában rögzített időpontig, de legkésőbb a negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell felvinni a könyvekbe.

A bizonylatok kiállítása

A gazdasági eseményeket követően bizonylatot kell kiállítani, magyar nyelven, de természetesen más nyelven is feltüntethetőek az adatok, illetve indokolt esetben csak idegen nyelven is kiállítható a bizonylat. A könyvelési tanácsadás fontos pontja, hogy a számviteli törvény előírásai szerint teljesítés előtt nem állítható ki számviteli bizonylat.

Szigorú számadás

Arról, hogy melyik bizonylatok kerüljenek szigorú számadás alá, nem a vállalkozás dönt, hanem számviteli előírások. A(z)

  • készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatok
  • illetéktelen felhasználással visszaélésre lehetőséget adó bizonylatok
  • olyan nyomtatványok, amelyekért a rajtuk lévő névértéket vagy a nyomtatvány értékét meghaladó ellenértéket kell fizetni

mind szigorú számadás alá tartoznak. A szállítólevelek és nyomdai úton kiállított pénztárbizonylatok is szigorú számadásúak.

A könyvelési tanácsadásunk javaslata, hogy a szigorú számadás alá vont bizonylatokról a kibocsátó személyek, vagy az azokat kezelő személyek vezessenek nyilvántartást, amelynek segítségével könnyen megoldható az elszámoltatásuk.

Rögzítés a számviteli nyilvántartásban

A megőrzött bizonylatokon fel kell tüntetni, hogy ki és milyen időpontban rögzítette azt a könyvekbe. Ez azt jelenti, hogy hivatkozni kell az érintett könyvviteli számlára, valamint arra, hogy mikor rögzítették azt a nyilvántartásokban, illetve igazolni is kell a bizonylatot.