A környezetvédelmi termékdíjról a 2011. évi LXXXV. trv. rendelkezik, a trv. végrehajtásáról pedig a 343/2011. kormányrendelet. Összegyűjtöttünk néhány esetet, amikor saját gyártású termékünk készül, amely termékdíjköteles, és csomagolóanyagként vagy anyagként szintén termékdíjköteles terméket használunk fel.

Mikor lehet visszaigényelni a termékdíjat és mikor nem? Mi a különbség belföldi és külföldi értékesítés esetén a termékdíj szempontjából?

Termékdíj a számlán

Ha saját gyártásban készült termékdíjköteles terméket értékesítünk, akkor a termékdíj része az árbevételnek, elkülönítetten csak bizonyos esetekben kell feltüntetni. Ilyen például ha a számlán termékdíj-átvállalásról van szó, vagy például csomagolószert, reklámhordozó papírt első alkalommal hozunk belföldi forgalomba. Ilyenkor a számlán fel kell tüntetni záradékként a meghatározott szöveget. Ez átvállalásnál például a következő: ” a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § … pontja alapján a vevőt terheli”.  Termékdíj- kötelezettség a számlán szereplő teljesítési napon keletkezik. Ebben az esetben a termékdíjat az egyéb ráfordítások között számoljuk el, nem része a közvetlen önköltségnek.

Amikor a termékdíj anyagköltség

Ha saját gyártásban készült terméket értékesítünk, és hozzá anyagként vásárolunk termékdíjköteles terméket, akkor a beszerzési számlával kifizetett, az  eladó által felszámolt termékdíjat az alapanyag bekerülési érték részeként könyveljük, anyagköltségként számoljuk el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben termékdíjköteles terméket állítunk elő belőle, visszaigényelhetjük a megvásárolt anyaggal kifizetett termékdíjat. A visszaigényelt termékdíj az anyagköltséget fogja csökkenteni a könyvelésben.

Amikor a termékdíj egyéb ráfordítás

Ha csomagolóanyagot vásárolunk a saját gyártásban készülő termékdíjköteles termékünkhöz, akkor átvállalási szerződés alapján fizetünk termékdíjat. A kötelezettség a saját célú felhasználáskor keletkezik, vagy az átvállaló általi belföldi forgalomba-hozatalkor, a kötelezettség keletkezésének ideje a számla teljesítési időpontja. Ilyenkor a termékdíj egyéb ráfordítás.

Termékdíj és az áfa

A termékdíj minden esetben az áfa alapjába beletartozik, az áfa alapja a termékdíjat is magában foglaló beszerzési érték. A bevallásban a levonható áfa alapjaként is a termékdíjjal növelt értéket kell szerepeltetni. Ez az áfa trv. azon rendelkezésén alapszik, miszerint egy termék értékesítése esetén az adók, vámok, illetékek, egyéb kötelező befizetések mind az áfa alapot növelik.

Külföldi beszerzés-értékesítés

Ha külföldről vásároljuk meg a termékdíjköteles terméket és azt belföldön értékesítjük, akkor kötelezettségünk keletkezik a termékdíjban, a számla teljesítési napján, mert az az első belföldi forgalomba hozót terheli. Ilyenkor a megfizetett termékdíj egyéb ráfordítás lesz. Ha külföldre értékesítjük tovább, akkor csak a megfelelő nyilvántartásba kell bevezetnünk, fizetnünk nem kell a termékdíjat.