A dolgozók munkaidő beosztását érdemes időről-időre áttekinteni a vállalkozásnál, és újabb megoldási lehetőségeket keresni, ha úgy érezzük, lenne költségkímélőbb lehetőség is az alkalmazható munkaidő struktúrák között. A cikkben a kötetlen munkarend szabályairól és egy 2014-től életbe lépő új rendelkezésről olvashatnak.

Kötetlen munkarend az új Mt-ben

A kötetlen munkarendnél a munkaidő beosztásának jogát a munkáltató átengedi a munkavállalónak, mert az a munkakör sajátos jellege, vagy a munkavégzés önálló megszervezésének szükségessége miatt indokolt. A 2012. júliusában életbe lépett új Munka Törvénykönyve szerint a kötetlen munkaidő azt jelenti, hogy heti átlagban a napi munkaidő legalább felére vonatkozóan a munkaidő-beosztás jogát átengedi a munkáltató a munkavállalónak. Mindezt írásba kell foglalni. Jelenleg tehát ha négy órára engedi át a munkaidő feletti rendelkezést a munkáltató, az már kötetlen munkaidőnek minősül. Korábban ezt rugalmas munkaidőnek nevezték, amely tartalmazott törzsidőt és peremidőt (a peremidő a szabadon beosztható munkaidő).

2014. január 1-től viszont újra a régi (2012. július 1. előtti) szabályozás lép életbe, és csak az nevezhető majd kötetlen munkaidőnek, amikor a teljes munkaidő beosztás jogát átengedik a dolgozónak.

Nincs pihenőidő, nincs pótlék

A munkavállaló szabad munkaidőbeosztása miatt nem kérhető a foglalkoztatón számon, hogy megvan-e dolgozó megfelelő pihenőideje. Nem értelmezhető a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék sem ilyenkor. Nem kell nyilvántartani a munkaidőt, csak a szabadságra vonatkozó adatokat.

A vezető beosztású munkavállalóknál praktikus, hogy maguk döntsenek munkaidejük és pihenőidejük felhasználásáról, de a rugalmas munkaidő a dolgozók motiválásának eszköze és a hatékonyság növelésének egyik útja is lehet, teljesen költségmentesen. A rugalmas munkaidőt kihasználó munkatársak hatékonyabban dolgoznak a fix munkaidős kollégákhoz képest. Egy felmérés szerint (Ximes munkaerő-közvetítő, Ausztria) egészségesebbek azok a munkavállalók, akiknek van befolyásuk a munkarendjükre, mint azok, akiknek nincs. A vállalkozás rugalmasságát növelheti, és erősítheti versenyképességét is a kötetlen munkaidő alkalmazása. Akár kis cégről van szó, akár egy multinacionális vállalatról, mindkettő tud előnyöket realizálni a megfelelően kialakított rugalmas munkaidő-struktúrából.

A kötetlen munkaidő ellenőrzése

A kötetlen munkaidőt azonban nehéz ellenőrizni, ezért a nem vezető beosztásúak esetében kevesek számára teszik elérhetővé. Az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó munkaköröknél például egyáltalán nem alkalmazható a kötetlen munkaidő.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a rugalmas munkaidőt nem lehet a rendkívüli munkavégzés szabályainak kijátszására használni. Ha a munkakör sajátos jellege ezt indokolja, csak akkor alkalmazható, valamint olyankor nem engedhető át a munkaidő-beosztás joga, amikor például a technológiai kötöttségek miatt fixen meghatározott a munkaidő kezdete.