Júliustól néhány kérdést újraszabályoztak az egészségbiztosításokban. Könyvelőirodánk összegyűjtötte a változásokat, amelyek vonatkoznak határidőre, eljárási szabályokra, és a kifizetésnél lehetőség van előleg fizetésére is.

Az egészségbiztosítási ellátások keresetpótló juttatások, a munkából való jövedelem kiesését kell, hogy pótolják, ezért időben, 30 napon belül folyósították eddig is a biztosított részére. Ezt a kifizetőhely és az egészségbiztosítási szervek is igyekeztek fenntartani, azonban előfordult, hogy mégsem kaptak időben ellátást a biztosítottak, például egy hiányzó igazolás miatt. Ha nehezebb volt eldönteni az igazolás hiányában, hogy jogosult-e az ellátásra az illető, akkor akár hosszabb ideig ellátás nélkül maradhatott a biztosított. Korábbi tapasztalatok alapján 90 %-ban a hiányos bizonylatok voltak az okozói annak, ha nem kapta meg időben az ellátást a biztosított. Július 1-től azonban, ha a táppénz, gyermekápolási táppénz, gyes, gyed vagy baleseti táppénz fizetéséhez valamilyen adat, igazolás hiányzik, akkor lehetséges előleget megállapítani az ellátott részére, így nem kell hosszabb ideig nélkülöznie ellátást.  Ha a jövedelem meghaladta a minimálbért, akkor a minimálbért veszik alapul az előleg megállapításához, ellenkező esetben pedig a minimálbérnél kisebb jövedelmet.

A jogosultságot és annak időtartamát a biztosítás fennállása, az előzetes biztosítási idő határozza meg. Ehhez kell kiállítani az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt, amiben a foglalkoztató adatai és a biztosítási idő szerepel. Új foglalkoztató esetén a munkavállalónak át kell adnia az igazolványt, és abba három napon belül bejegyzik az új jogviszony kezdetét. Az igazolványt ezután is a foglalkoztató őrzi, az utolsó munkában töltött napig. A munkaviszony megszűnésekor a munkaviszonnyal kapcsolatos adatokon kívül a megelőző két évben folyósított táppénz, gyes, gyed időtartamát is bejegyzi. Ha betelik az igazolvány, újat kell kiállítani, és csatolni kell hozzá a korábbi két évet tartalmazókat.

Egyszerűsödött néhány igazolás benyújtási szabálya. Az ügyintézési határidő is változott, 18 napra, a táppénz, gyes, gyed, baleseti táppénz iránti kérelmet ennyi időn belül meg kell állapítani, ha a benyújtott adatok is teljes körűek. Ellenkező esetben továbbra is a 30 nap maradt a határidő. Az ellátás intézésekor ha nem kifizetőhely a munkáltató, akkor kiállít egy ún. „foglalkoztatói igazolást”, amelyet 5 napon belül a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek megküld.

Önfoglalkoztatóknak saját maguknak kell benyújtaniuk az ellátás iránti igényt. Kitöltendő ilyenkor a „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány. A kérelmet kinyomtatva, aláírva, személyesen vagy postai úton nyújtják be, vagy az ügyfélkapun keresztül. Ezen az úton az egyes igazolásokat papír alapú digitalizált dokumentumként kell csatolni, kivéve a jövedelemigazolást és a Tb-igazolványt, amelyeket nem lehet így csatolni.

Munkaerő kölcsönzés esetén a munkavállalónak ott kell benyújtania az ellátások iránti kérelmét, ahol ténylegesen dolgozik, azaz ott, ahol kölcsönbeveszik, és a kölcsönbevevő foglalkoztató továbbítja azt a másik foglalkoztatónak, akik a további kötelezettségek terhelnek.