A munkaköri leírás leginkább akkor kerül a figyelem középpontjába, ha a munkavállaló azt vitatja, köteles-e elvégezni egy adott feladatot. A munkaügyi bíróságon minden perben kötelezik a munkaszerződés mellé a munkaköri leírás beadására is a feleket.

A munkaköri leírás funkciója

A dokumentum többnyire kijelöli a munkavállaló helyét a szervezetben, meghatározza a szükséges kompetenciákat, felsorolja az elvégzendő feladatokat.  Legtöbbször megtudhatjuk belőle, hogy ki a felettese a munkavállalónak, kit helyettesít és kit kell neki helyettesítenie. Jó tudni azonban, hogy mindezen elemekből az egyetlen kötelező tartalmi eleme a munkakörbe tartozó feladatok részletezése.

Feladatok listája

Fontos tudni, hogy a dolgozó csak azon feladatok elvégzésre utasítható, amelyeket felsoroltak a dokumentumban. Ezeket a munkákat csak általános, keret jelleggel rögzítik a munkaszerződésben, a munkakör megnevezésekor, a konkrét feladatlistát munkaköri leírásban foglalják írásba. Ezt a munkavégzés kezdetétől számított 15 napon belül át kell adni írásban a dolgozó részére. Egyoldalúan kiadott dokumentumról van szó, a munkáltató bármikor módosíthatja, egyoldalúan, de természetesen nem léphetik át a feladatok a munkaszerződésben leírt munkakör kereteit. Fontos még, hogy amennyiben bővítik a leírást, akkor is figyelni kell arra, hogy a dolgozó rendes munkaideje elegendő legyen a feladatok ellátására. Más esetben rendkívüli munkavégzésnek számít a feladatok ellátása.

..minden egyéb, amivel megbízzák

Sok esetben találkozunk olyan utolsó ponttal a munkaköri leírásban, amely szerint minden egyebet köteles a munkavállaló ellátni, amellyel a munkáltatója megbízza. Ezzel nincs is baj, teljesen szabályos, hogy nyílt felsorolásban rögzítsék a feladatokat. Ez ugyanakkor nem is jogosítja fel a munkáltatót arra, hogy olyan feladatot osszon ki, amely a munkakörnek nem lehet része. Ha a helyettesítésre kijelölt munkatársnak más a munkaköre, mint az adott munkavállalónak, akkor nem jogszerű ez a pontja a munkaköri leírásnak, ugyanis egy más munkakörbe tartozó feladatcsoport elvégzésére nem kötelezhető a dolgozó. Ilyenkor a megoldás a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése, amelyet átirányításnak nevezünk.

Összegzés

Praktikus tudnivalók: a leírás legyen világos és könnyen áttekinthető, igyekezzünk egy idegen szemével is átnézni, értelmezni a dokumentumot, a félreérthető pontokat így ki tudjuk szűrni. Érdemes a munkakört betöltő személy kölcsönös kapcsolatairól is írni, a jól kidolgozott munkaköri leírások egymásra épülnek a különböző szinteken, például egyes feladat elvégzését egy másik személy munkaköri leírása ellenőrzési feladatként tartalmazza.