A gyorsan változó és sokszor semmi jóval nem biztató gazdasági körülmények miatt szép számmal kerülhetnek vállalkozások olyan helyzetbe, hogy a legjobb megoldásnak a társaság megszüntetése tűnik. A megszűnést, amennyiben jogutóddal történik, átalakulásnak nevezik. Ez lehet egyesülés, szétválás, vagy társasági formaváltás. 

Társaságok átalakulása, egyesülése

Két vagy több vállalkozás egyesülésekor, ha mindegyik megszűnik, és egyetlen új jön létre, akkor összeolvadásról van szó, ha pedig az egyik vállalkozás továbbra is fennmarad, a másik pedig megszűnik, akkor beolvadásról beszélünk. Előfordul még különválás, ahol a különváló gazdasági társaság megszűnik, és létrejön két vagy több új társaság, amelyek jogutódjai a szétválással megszűnő társaságnak. A különválás mellett megkülönböztethető a kiválás is, ahol az „eredeti” társaság nem szűnik meg, de kiválik belőle néhány tag, akik új vállalkozást hoznak létre, a korábbi közös társasági vagyon egy részével. Társasági formaváltásnak pedig azt az esetet nevezzük például, ahol egy Bt.-ből Kft. jön létre, és a Kft. a Bt. egyetemes jogutódja lesz, azaz egy új társasági formát választ a vállalkozás.

Vannak esetek, amikor kötelező az átalakulás, ilyen a gyors ütemű vagyonvesztés és a tartós vagyonvesztés. Könyvelőirodánk megosztja ügyfeleivel és az érdeklődőkkel az ilyen esetekben szükséges fontosabb tudnivalókat.

Felszámolás vagy végelszámolás alatt már nem indulhat átalakulási eljárás, illetve büntetőjogi intézkedés által érintett vállalkozás vagy előtársaság sem alakulhat át. Ez utóbbi fordítva is igaz, a létrejövő új vállalkozás nem minősülhet sosem előtársaságnak. A tagoknak a vagyoni hozzájárulásuk teljes egészében történő teljesítése szükséges egy ilyen eljárást megelőzően. Egyéni vállalkozó nem alakulhat át gazdasági társasággá, de egyéni cég igen. Visszafelé szintén van kizárt út: egyéni vállalkozóvá, szövetkezetté, vagy vállalattá nem alakulhat gazdasági társaság. Vannak kötelező választások: a szövetkezetből Kft. vagy részvénytársaság lehet. Fontos elv, hogy a jegyzett tőke követelmény minimumát ilyenkor is teljesíteni kell. Nem minden esetben kell alkalmazni az átalakulás szabályait: pl. ha egy Kft. szintén Kft-vé alakul, vagy akár egy Bt. Kkt.-vé (közkereseti társaság), nem ezek a szabályok élnek.

A társaság tagjai eldönthetik, hogy kívánnak –e tagjai lenni a jogutódnak vagy sem. Ha nem, ki kell adni részükre az adott arányú vagyont. Természetesen, ha ez nem lehetséges, akkor el lehet ettől tekinteni, például ha a saját tőke nem nyújt erre fedezetet. Új tagok is részt vehetnek az átalakulás utáni cégben, akik új vagyoni betétekkel járulnak hozzá a tőkéhez.