A végelszámolás a jogutód nélkül történő megszűnés tipikus formája. Ha egy vállalkozó ezen módon szünteti meg vállalkozási tevékenységét, számos bevallási, információszolgáltatási kötelezettségnek kell, hogy eleget tegyen.

A cégbíróság felé történő bejelentésre 15 nap áll rendelkezésre. Egyszerűsített végelszámolás esetén a cégközlönybe hirdetményt kell elhelyezni a végelszámolás megindulásától számított 8 napon belül.

A bejelentés után a cégbíróság értesíti az adóhatóságot. A végelszámoló a cégjegyzékadatokat, azok változásait bejelenti a cégbíróság részére. Az eljárás lezárása után a cég törölhető lesz a cégnyilvántartásból.  Ha bíróság folytat le felszámolást és erről a jogerős végzést megküldi a cégbíróságnak, akkor hivatalból törlik a céget, ugyanez történik kényszertörlési eljárás során is.

A végelszámolás lefolytatása után a vállalkozónak két bevallást kell még benyújtania: a tevékenységüket lezáró adóbevallást, ezt a végelszámolás kezdetének napját követő 30 napon belül, illetve egy végelszámolást lezáró bevallást.  E második bevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére, közzétételére meghatározott határidőig kell benyújtaniuk, a közzététellel egyidőben. A határidő a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegforduló napjától számított ötödik hónap utolsó napja.

Ha a vállalkozás munkavállalójának munkaviszonya a végelszámolással megszűnik, a végelszámoló a záró adóbevallás és a jogutód nélküli megszűnés közötti időszak vonatkozásában a bérről és járulékairól a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül köteles bevallást benyújtani és köteles ezzel együtt megfizetni az adókat is.

Szegedi könyvelőirodánk felhívja az adózók figyelmét, hogy bevallást helyettesítő nyilatkozaton („NY” nyilatkozat) nem adható be sem a tevékenységet lezáró adóbevallás, sem a végelszámolás befejezésekor benyújtandó adóbevallás. Általában ugyanazokon a nyomtatványokon kell teljesíteni a bevallást, mintha még működő adózóról lenne szó. Pluszként a 71-es bevallást kell elkészíteni a társasági adóról, a hitelintézeti járadék kötelezettségről, a csekély összegű támogatásokról, az innovációs járulékról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről. Ha a végelszámolás nem a vállalkozás megszűnésével zárul, hanem továbbműködtetésről születik döntés, vagy pedig felszámolás követi a végelszámolást, szintén erre a nyomtatványra van szükség.

Az Art. (Adózás rendjéről szóló trv.) soron kívüli adatszolgáltatást is előír ilyen esetekben. Az éves elszámolású adókról benyújtott bevallással együtt az Art.-ban, adótörvényben, vagy költségvetési támogatást megállapító jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesítenie kell.