A keresőképtelenség igazolására „táppénzes papírt”, azaz „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről” dokumentumot szoktuk leadni a munkáltatónál. Az igazolást csak erre jogosult orvos állíthatja ki.

Ki lehet ez az orvos? Mikor áll fenn a keresőképtelenség? Mit jelentenek az egyes számjelek, kódok az igazoláson és milyen ellátásra jogosítanak?

Az igazolás kódjai

Az egészségbiztosítóval finanszírozási szerződést kötött orvosok jogosultak arra, hogy a keresőképtelenséget elbírálják. Szinte minden háziorvos vagy házi gyermekorvos jogosult erre.

Az igazoláson 1-9 számjellel jelölik a keresőképtelenség okát:

 • 1-es jel: üzemi balesetnél használják, csak társadalombiztosítási kifizetőhely vagy egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által hozott határozat alapján.
 • 2-es jel: határozat szükséges szintén a használatához, baleseti táppénzre jogosít.
 • Baleset miatti keresőképtelenség: 3-as vagy 4-es számjellel jelölik. Ha később a megfelelő határozat üzemivé nyilvánítja a balesetet, akkor 1-es lehet a számjel.
 • 5-ös számjel: 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenségnél használják.
 • A szülést követően maximum 42 napos táppénzt lehet igazolni a 6-os számjellel azoknál a nőknél, akik terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosultak.
 • 7-es számjellel azt jelölik, ha nem beteg a biztosított, de közegészségügyi okból nem foglalkoztatható,és nem is kap más beosztást vagy hatóságilag elkülönítették vagy járványügyi okból nem tud megjelenni a munkahelyén.
 • 8-as számjel az általános szabályok szerinti keresőképtelenség.
 • Veszélyeztetett kismamáknál használják a 9-es számjelet. Ha ilyenkor nem szüléssel hanem egyéb ok miatt szűnik meg a keresőképtelen állapot, akkor a 8-as számmal kell kiadni új igazolást.

Ki minősül keresőképtelennek?

A keresőképtelen személy az, aki nem tudja munkáját ellátni betegsége miatt és az is, aki terhesség miatt vagy szülés miatt nem tud dolgozni, de nem jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre. Továbbá keresőképtelen még:

 •  az az anya is, aki szoptatja egy évesnél fiatalabb, kórházban lévő gyermekét.
 •  12 évesnél fiatalabb gyermekét ápoló szülő
 • akit közegészségügyi okból eltiltanak foglalkozásától, és nem kap más beosztást
 • akit közegészségügyi okból hatóságból elkülönítenek
 • aki járványügyi zárlat miatt nem tud munkahelyén megjelenni, és más munkahelyen sem tudják foglalkoztatni.

Milyen ellátások tartoznak az egyes kódokhoz? 1-2 kód esetén baleseti táppénzt kap a biztosított, 5-ös kódnál gyermekápolási táppénzt, egyik esetben sincs betegszabadság és nem kell a munkáltatónak megfizetni a táppénz harmadát. 6-os kódnál sincs betegszabadság és nem terheli a munkáltatót táppénz-hozzájárulási kötelezettség. Közegészségügyi okból eredő keresőképtelenségnél a foglalkoztatónak nincs betegszabadság és táppénz fizetési kötelezettsége.

Akinek egyszerre több biztosítással járó jogviszonya van, annak több igazolást is kell kérnie az orvosától, és minden helyre külön kell igazolnia a keresőképtelenséget.