A legtöbbször a tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás térítésével találkozunk a gyakorlatban, ezért talán nem mindenki tudja, hogy a dolgozó saját gépjárművének használata esetén is fizethet a munkáltató költségtérítést. Ha nem megoldott a tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás, akkor köteles a munkáltató a gépkocsis megoldást fizetni, egyéb esetben a felek közös döntésén múlik. Az ide tartozó kormányrendelet pontosan meghatározza, hogy mikor számít nem megoldhatónak a tömegközlekedés a munkahelyre és melyek a költségtérítés feltételei.

Mikor nem érhető el a dolgozónak a tömegközlekedés?

A saját gépkocsival történő munkába járást általában akkor téríti a munkáltató, ha egyáltalán nincs közösségi közlekedés a dolgozó lakóhelye/tartózkodási helye és a munkahelye között. Abban az esetben, ha van tömegközlekedés, de csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a dolgozó, szintén megoldást jelenthet a gépkocsis költségtérítés.  Ide soroljuk azt az esetet is, amikor a dolgozó súlyos fogyatékossága, vagy mozgáskorlátozottsága az akadálya annak, hogy tömegközlekedjen a munkahelyére.

A hosszú várakozás a jogszabály szerint:

  • aránytalanul hosszú időtartam a dolgozó személyi, családi körülményeire tekintettel,
  • a várakozás meghaladja az út megtételének idejét.

A munkába járás költségtérítésének mértéke

A saját gépjárművel történő munkába járást 9 forintos költségtérítéssel fizetheti a munkáltató, kilométerenként. Ez az összeget a dolgozó jövedelmének számításakor nem kell figyelembe venni.

Az is kaphat térítést, aki nem rendelkezik saját gépjárművel. Például, amikor egy autóban többen utaznak, a munkával töltött napokon az oda és visszaútra is kaphatnak 9 forintos támogatást a munkába járásra.  Adótanácsadó tippünk: ha egy házaspár együtt utazik, felvehetik mindketten a költségtérítést, ez nem jelenti az adójogszabályok kijátszását. A térítés ugyanis a munkavállalóhoz és a fennálló munkaviszonyhoz kötődik. Vagyis mindkettejüknek jár (ha fennállnak a korábbiakban említett feltételek.)

Fizethető-e a költségtérítés, ha van mód tömegközlekedésre?

A fentiekből is látszik, hogy abban az esetben sem tiltja a jogszabály, hogy a 9 Ft-os költségtérítés kerüljön kifizetésre a munkába járásra, ha megoldható a tömegközlekedés. Nem fontos tehát, hogy a munkáltató megvizsgálja a tömegközlekedési lehetőségeket. Azok ismerete nélkül is dönthet úgy, hogy megfizeti a személygépkocsira vonatkozó térítést, adómentesen.

Azonban ha a dolgozó tömegközlekedik, és leadja a bérletét, mindenképp azt kell térítenie a jogszabályban meghatározott mértékben.

Többet is fizethet a munkáltató

A munkáltató a munkába járás térítését meghatározhatja a 9 forintnál magasabb összegben is, ebben az esetben azonban a 9 forint feletti rész a dolgozó munkaviszonyból származó bérjövedelme lesz, és így is adózik. A munkába járás költségtérítése mellett a benzinköltség vagy más költségek már nem számolhatóak el.

Hazautazás gépkocsival

Ha a dolgozó tartózkodási helyétől hazautazik maximum egy héten egyszer a lakóhelyére, akkor a hazautazásra is megilleti a költségtérítés, amelyet személygépkocsira is fizethetnek. A térítés itt is 9 forint lehet kilométerenként. Az egy év alatt ilyen címen kifizetett maximum összeg 2014-ben 35 200 forint lehet.