A cikk célja, hogy tisztázza a két fogalom közti különbséget: nem minden munkavégzéssel kapcsolatos baleset üzemi baleset, valamint hogy nem minden üzemi baleset munkabaleset. A cikkben megmutatjuk azt is, mit kell mindenképp megtennie a munkáltatónak munkabaleset esetén, a bírságok elkerülése érdekében.

A fogalmak

Az üzemi baleset nem munkavédelmi, hanem társadalombiztosítási fogalom, alapvetően a bérszámfejtés feladatkörét érinti. Ide tartoznak a munkabalesetek (néhány kivétellel) és azok az esetek, amikor munkába menet vagy munkából hazamenet éri baleset a dolgozót. A foglalkozási megbetegedések szintén itt említendőek, de ezek részletezésére most nem kerül sor. Az üzemi baleset elbírálása a társadalombiztosítási szerv feladata.

Munkabaleset a dolgozót munkavégzés során vagy azzal összefüggésben ért baleset, függetlenül attól, hogy hol és mikor történt és hogy a dolgozó közrehatásának milyen szerepe volt benne. Munkavégzéssel összefüggő baleset az is, amikor üzemi étkezés vagy foglalkozás-egésszégügyi (üzemorvosi) szolgáltatás igénybe vétele alkalmával éri baleset a dolgozót. A hazautazás csak akkor munkabaleset, ha a munkáltató saját vagy bérelt járművével közlekedik a dolgozó, egyéb esetben üzemi baleset.

Nem üzemi és nem munkabaleset

Amennyiben a lakóhelyéről a munkába menet a dolgozó indokolatlanul nem a legrövidebb utat választja, akkor a közben történt baleset nem munkabaleset és nem is üzemi baleset. Természetesen ha a gyermekéért megy az iskolába a dolgozó, akkor az indokolja a legrövidebb úttól való eltérést.

Teendők baleset esetén

Az elsősegélynyújtás megszervezése a legfontosabb feladata a munkáltatónak egy üzemi baleset esetén. Fontos, hogy mindig rendelkezésre álljon olyan kolléga, aki részt vett elsősegélynyújtó felkészítésen. Súlyosabb esetben természetesen a mentőket kell hívni.

A helyszín biztosítása után jöhetnek az adminisztratív feladatok. Elsőként el kell dönteni, hogy baleset történt-e egyáltalán. A baleset egy egyszeri külső hatás, amely hirtelen, az érintett akaratától függetlenül következik be. Ha a munkahelyen illetve munkavégzés közben történt a baleset, akkor mindenképp munkabalesettel állunk szemben, még akkor is, ha ittas volt a dolgozó, vagy szabálytalanul végezte a munkáját, vagy egy verekedésben vett részt, azonban ezekben nem fogják üzemi balesetnek minősíteni az eseményt.

Ha a baleset súlyos, akkor azt azonnal be kell jelenteni az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek, telefonon, faxon vagy akár személyesen. A területileg illetékes felügyelőség emberei ezután kiszállnak kivizsgálni a körülményeket.

Jegyzőkönyv, dokumentáció

Minden három napnál hosszabb munkaképtelenséget okozó balesetet a következő hónap 8. napjáig be kell jelentenie a munkáltatónak, kivéve a súlyos balesetet, amelyet azonnal.

Ha munkaképtelenség nem következik be, akkor nem szükséges bejelenteni a balesetet, de mindenképp tisztázni kell és jegyzőkönyvbe kell foglalni a körülményeket. Baleseti naplóban és baleseti nyilvántartásban kell vezetni az év közbeni eseményeket, amely dokumentációkat a székhelyen összesítve kell vezetni, de a telephelyeken is vezetni kell azokat külön-külön.