A munkahelyek nagy részénél tilos a dolgozóknak a munkahelyi internetet, levelezőrendszert vagy telefonhálózatot magáncélokra használni. Ezt sokszor valóban ellenőrzik is. Vajon mindig jogszerű ennek tiltása és ellenőrzése? Mikor jár el törvényesen a munkáltató ilyen esetekben?

Munkahelyi internet használat magáncélra

Vannak cégek, ahol teljesen tiltott az internet használata, míg máshol korlátozottan érhető el (például a facebook tiltva van), illetve van olyan is, ahol csak az e-mailezésre van korlátozás, és az is inkább biztonsági okokból, semmint az elvesztegetett idő miatt. Ahol korlátozottan elérhetőek csak a weboldalak, ott többnyire az az ok, hogy kiszűrjenek olyan etikai szempontból nem kívánatos oldalakat, amelyek megbotránkoztatóak, vagy gyűlöletkeltésre lehetnek alkalmasak.

A korlátozás legyen arányos

A munkáltató a megfelelő működése érdekében bizonyos fokig korlátozhatja a dolgozó személyiségi jogait. Ennek mértéke azonban csak addig terjedhet, ameddig a munkaviszonya rendeltetésével közvetlenül összefüggően feltétlenül szükséges. A korlátozásnak arányosnak kell lennie az általa elérni kívánt céllal.

Fontos tudni, hogy a jogai korlátozásáról a munkavállalónak tudnia kell, tehát előre tájékoztatni kell őt a korlátozás módjáról, feltételeiről, várható tartamáról, valamint ennek ellenőrzésének módjáról is. A tájékoztatásnak írásban kell megtörténnie. A dolgozó ellenőrzése csak a munkaviszonyával összefüggő magatartására terjedhet ki, és nem sértheti meg közben a munkáltató munkavállalója emberi méltóságát. Ennek érdekében körültekintően kell megválasztani az alkalmazott eszközöket, módszereket. Ezeket az eszközöket, módszereket egy belső eljárásrendben (pl. etikai kódex, informatikai szabályzat, működési szabályzat) egyoldalúan választhatja meg a munkáltató, de mindig azt kell közülük alkalmaznia, amely az adott helyzetben a legkevésbé jár a dolgozó személyhez fűződő jogainak sérelmével.

A korlátozásról és körülményeiről a munkavállalói érdekképviseleti szervek véleményét ki kell kérni.

Gyakori, hogy úgy bocsát a munkáltató a dolgozó rendelkezésére egy laptopot, hogy azt személyes használatra is igénybe veheti.  Ilyenkor csak a dolgozó hozzájárulásával nézheti meg a személyes jellegű anyagokat a munkáltató.

Ha a dolgozó mégis azt érzi, hogy sérültek a jogai, akkor munkaügyi bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.