Január 1-től a Foglalkoztatási Hivatalba beolvadt az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal. Az Eu-Tax Consulting utánajárt, 2012-ben milyen kiemelt vizsgálati irányokat követ az új szerv.

Jó vendég módjára vissza-visszatérnek az ellenőrök valószínűleg egy-egy munkahelyre, hiszen a kapacitásuk döntő részét az utóellenőrzésekre szánják 2012-ben, a jogerőre emelkedett határozatok 80%-ánál újból várhatóak az ellenőrök. Különösen figyelnek, hogy ne ismétlődjön meg a bejelentés nélküli foglalkoztatás, vagy az írásos munkaszerződés nélküli munkavégzés. Megnézik az ellenőrök azt is, vajon a megfelelő tartalommal kötötték-e a szerződést, és akár át is minősíthetnek egy megbízási vagy vállalkozási szerződést munkaszerződéssé. Szegedi könyvelőirodánk tanácsa, hogy ügyfeleink vizsgálják át az esetlegesen költségmegfontolásból kiszervezett feladatok végzésére kötött szerződéseket, és készüljenek fel megfelelő érvekkel ezek megvédésére, hiszen átminősítés esetén az elmaradt munkáltatói terhek megfizettetése is várható.

Kiemelt vizsgálati elem a fizetés, utánajárnak a munkabérek védelmére vonatkozó jogszabály betartásának. Az Eu-Tax Consulting azon ügyfelei, akik állami pályázatokon indulnak vagy adókedvezményt kívánnak igénybe venni, különös gondossággal járjanak el az elvárt béremeléssel kapcsolatban. A kilépő munkatársnak átadott igazolások, és az őt megillető kifizetések elszámolását tartalmazó elszámolás szintén komoly figyelmet kap.

Minden tizedik vizsgálat a feldolgozóiparban vagy a személy- és vagyonvédelem területén működő cégnél várható, ez utóbbiak főként azért kerülnek górcső alá, mert a válság ellenére is jelentős létszámot foglalkoztatnak, mint ahogyan az építőipar, amely az előző években volt kiemelt terület. Más ágazatok is számíthatnak revizorokra, mert a Hivatal célja egy átfogó, reprezentatív adatgyűjtés, különösen a visszatérő bejelentésekkel, panaszokkal érintett szektorokban.

A nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató cégek ebben az évben szintén gyakoribb látogatásokra számíthatnak, főként munkavédelmi területen. A kiemelt védelemre szoruló foglalkoztatottak pl. várandós nők, megváltozott munkaképességűek jogainak érvényesítése fókuszba kerül, az alvállalkozói konstrukciók különösen. Könyvelőirodánk ügyfeleinek azt tanácsolja, ha a törvény előírja, mindenképp készítsék el kockázatértékelésüket a tevékenységükre. (1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben előírtak szerint)

Az újonnan megalakult Hivatal ez évtől erősebb szerepet szán a felvilágosító, tájékoztató tevékenységnek, törekszik arra, hogy állásfoglalás kérés esetén ne csak Munka Törvénykönyv odaillő szövegét küldjék meg közszolgái válaszul, hanem segítsék annak értelmezését, a realitásokhoz igazítva.

A Hivatal hivatalos weboldala: www.munka.hu

Könyvelés, bérszámfejtés, felkészítés és képviselet ellenőrzésekre: Eu-Tax Consulting, Szeged