Minden évben közzéteszi a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága az adott évben lefolytatni kívánt ellenőrzésekre vonatkozó tervezetet. Érdemes megismerni a főbb ellenőrzési irányokat minden vállalkozás részére, mert a munkaügyi bírság nem kevés, akár 20 millió forint is lehet. Készítettünk egy rövid összefoglalót az idei ellenőrzési tervekről.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal ellenőrzési terve a 2013-as évre

Az NMH 2013-as ellenőrzési terve elsősorban a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését célzó kormányzati programban szereplő intézkedések érvényre juttatását vizsgálja.

A munkavállalók jogainak érvényesítése mellett fő stratégiai cél annak elérése, hogy az ebben partnerként közreműködő tisztességes, jogkövető vállalkozások ne kerüljenek versenyhátrányba azon cégekkel szemben, akik nem tesznek eleget a munkaügyi előírásoknak. Új, legális munkahelyek létesítése mellett fontos az is, hogy ne legyenek egészséget veszélyeztető körülmények a munkahelyeken.

Munkaügyi Hivatal ellenőrzési terve – főbb ellenőrzési irányok:

  • március-április: szolgáltatást támogató tevékenységet ellátok célellenőrzése
  • május-június: biológiai kóroki munkakörülményeket (vírusok, baktériumok, paraziták stb.) vizsgáló munkavédelmi ellenőrzés (a tervek szerint munkaügyi felügyelőnként 6 munkáltatót keresnek fel)
  • júniustól: emelőgépek üzemeltetésére irányuló munkavédelmi ellenőrzések (az előző évben több súlyos baleset történt a témában, ezért felügyelőnként 10 munkáltatót tűzött ki a hivatal ellenőrzési célként)
  • júniustól: munka egészségügyi vizsgálatok a bányászati tevékenységek esetében
  • június-július: munkavállalók jogviszonyának rendezettségére irányuló ellenőrzések
  • nyári hónapok: hőségriasztás esetén kedvezőtlen klímakörülményekkel rendelkező munkahelyeken végzett ellenőrzések, ahol azt vizsgálják megoldott-e ilyen esetben a munkavállalók biztonságos munkavégzése (főként az építési folyamatok során)
  • szeptember-október: villamosság biztonságával kapcsolatos munkavédelmi ellenőrzések (a megelőző évi szintén több súlyos baleset miatt tűzték ki ezt a témát a vizsgálatokhoz, célként 5 munkáltatót jelöltek ki minden felügyelőnek)
  • október-november: munkaidő és pihenőidő ellenőrzése, különösen a kereskedelemben.

Az ellenőrzés helyszíni ellenőrzések, adatbázis lekérdezés, adatszolgáltatás, iratbekérés, tájékoztatás bekérés útján valósul meg, elsősorban hivatalból indítva azokat.

Az ellenőrzéskor alapul vett jogszabályok az ellenőrzési tervben szerepelnek, ezért az érintett vállalkozásoknak mindenképp érdemes azokat áttanulmányozni.

Részletek: https://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=338