A számviteli szabályzatok egyik területe az önköltségszámítás szabályozása. A szabályzatok elkészítését nem érdemes halogatni, mert a NAV egyre nagyobb hangsúlyt helyez ezek ellenőrzésére.  A szabályzatokat a vállalkozások saját körülményeik, adottságaik szerint formálhatják, de mindig írásban kell azokat elkészíteni.  A számviteli politika része az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat.

Nem kell mindenkinek elkészíteni

Ha a vállalkozás egyszerűsített beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készít, akkor nem kell önköltségszámítási szabályzatot készítenie. Ha az értékesítési árbevétel, csökkentve az elábével (eladott áruk beszerzési értéke), és a közvetített szolgáltatások értékével, meghaladja az egymilliárd forintot, vagy az összes költség együtt az ötszázmillió forintot, akkor a következő üzleti évtől  a saját előállítású termékeknél, a nyújtott szolgáltatásoknál az önköltséget az utókalkuláció módszerével meg kell állapítani, de ezen határok alatt nem kötelező.

Az önköltségszámítás rendje

Nincs előírás arra vonatkozóan, hogy milyen módon határozza meg a vállalkozás az önköltséget, de alapszabály, hogy a könyvelés a saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen értékelje. Ahhoz, hogy ez megoldható legyen, már a számviteli információs rendszer kialakítása során figyelni kell arra, hogy minden kijelölt kalkulációs egységre elérhető és megállapítható legyen az önköltség értéke. Kalkulációs egység nem csak egy termék lehet, hanem lehet termékcsoport, vagy egy munkaművelet is, de lehet például egy termelési időszak, ciklus is.

Követelmények

Az önköltségszámítási rend kialakítása a saját adottságok alapján történhet, amit az üzletpolitika, a gazdasági stratégia is formál, de vannak alapvető követelmények, amelyeknek eleget kell tenni:

  • pontosság
  • megbízhatóság
  • összehangoltság
  • dinamikus szemlélet
  • alkalmazkodás a vállalat sajátosságaihoz.

Biztosítania kell, hogy folyamatos információ legyen kinyerhető a saját termelésű készletek, saját előállítású eszközök önköltségéről, adatot kell biztosítania a gazdaságossági számításokhoz.

Segítséget nyújt egy–egy új termék, szolgáltatás árképzéséhez, árváltoztatási döntések meghozatalához, a vállalkozás üzleti terveinek elkészítéséhez. Az önköltségkalkulációra épül a költségkontrolling, a belső teljesítmények mérése, a belső elszámoló árak kialakítása.

Hogyan készüljön a szabályzat?

A szabályzatban kell leírni, hogyan határozzák meg a vállalkozásnál a termékek, szolgáltatások közvetlen önköltségét, és a szabályzat mondja meg azt is, hogyan lehet ellenőrizni az önköltségszámítást.

Nincs kötelezően alkalmazandó alaki, tartalmi megkötés az önköltségszámításhoz, de a szabályzatnak tartalmaznia kell azt, hogy mit tekintenek kalkulációs egységnek, melyek a kalkulációs tényezők, mikor készülnek az önköltségszámítások, kitől érkeznek az adatok, milyen bizonylatokat használnak, és mi a használt módszer. Le kell írni, hogy a könyvviteli rendszerrel történő egyeztetésnek mi lesz a módja, és kik a felelősek az adatszolgáltatásért, egyeztetésért, ellenőrzésért

Kalkulációs séma

Természetesen a kalkulációs séma is a vállalkozás sajátosságainak megfelelően egyedi, de a leggyakrabban így épül fel:

  • közvetlen költségek: anyagköltség + bérköltség+ közvetlen bérek járulékai + egyéb közvetlen költségek
  • szűkített költségek: közvetlen költségek + üzemi általános költség
  •  teljes költség: szűkített költség +központi irányítás költsége

Kalkulációs módszer

Az önköltségszámítás kalkulációja lehet előkalkuláció, közbenső és utókalkuláció.

Előkalkulációnál a termelés/szolgáltatásnyújtás előtt meghatározzák a szükséges élő- és holtmunka-ráfordításokat és ebből számolnak terv szerinti önköltséget.

Közbenső kalkulációnál a termelés folyamatában, a folyamat vége előtt kapunk információt a költségek alakulásáról. Ez a kalkulációs módszer megmutatja, hol van szükség beavatkozó intézkedésekre.

Utókalkulációnál a valóban felhasznált élő- és holtmunka-ráfordítás mennyisége alapján lehet önköltséget számolni. A módszer például az árazás megváltoztatásának alapja lehet.

Az önköltségszámítás egy korábbi cikkünkben már előkerült, amit itt talál.