A 2012. évi CXVI. törvény (Pti.-törvény) vezette be a tranzakciós adót Magyarországon. Elsősorban a lakossági és vállalati banki fizetéseket terheli, a postai tranzakciókat, de terheli a kölcsöntörlesztést, a pénzváltást, és a banki díj és jutalék felszámítását is. A cikkben végignézzük azt is, milyen tételeket nem terhel az új adó.

Kiknek kell az adót fizetniük? A pénzforgalmi szolgáltatóknak, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézeteknek, pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőknek, amelyeknek székhelye vagy fióktelepe van Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bankra nem terjed ki az adó.

Milyen ügyleteket terhel a tranzakciós adó?

Az adó az átutalást, beszedést, a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetést, a sárga csekkes fizetést, a csekk beváltását, a fizetési számláról történő készpénzkifizetést, a készpénzátutalást, az akkreditívet terheli. A kölcsöntörlesztés, a banki jutalék és díjak felszámítása, a készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel történő készpénzkifizetés (kártyás pénzfelvétel), a pénzváltónál kezdeményezett fizetőeszköz eladás szintén az adó alapja. Azon banki jutalékok, díjak is ide tartoznak, amelyekkel megterheli a bank, pénzintézet az ügyfél számláját, és az is, amelyet azért számít fel, mert az ügyfél használja hitelkártyáját. A hitelkártya-számláról történő tranzakciókat ugyanúgy terheli az adó, mint a fizetési számlához kapcsolódóakat.

Mi számít kölcsöntörlesztésnek? amikor az ügyfél számláját megterheli a pénzforgalmi szolgáltató, a köztük fennálló kölcsönszerződés alapján fennálló követelés kielégítése miatt. Ide tartozik a hitelkártya-törlesztés és a folyószámlahitel-törlesztés is.

Összegyűjtöttük azokat az eseteket, amikor nem kell az adót megfizetni:

  • ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál eltérő számlák közti műveletek után, ha megegyezik a fizető és a kedvezményezett vagy ha a terhelt és a kedvezményezett számla tulajdonosi köre részben megegyezik
  • az értékpapír számlával kapcsolatos fizetési műveletek után
  • a technikai átvezetések, elszámolási rendszerek fizetési műveletei után
  • uniós támogatásokkal kapcsolatos számlák elszámolásai után, a NAV részére vezetett nemzetgazdasági számlákon létrejött fizetési műveletek után
  • a cash-pool tevékenységek után, ha ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál valósulnak meg a tranzakciók
  • a bankközi műveletekre nem vonatkozik az adó, valamint a rontott, hibás műveletekre sem
  • mentesülnek a TBSZ, a Start számlák, a Babakötvény, a NYESZ és a letéti számlák is, azaz a korlátozott rendeltetésű fizetési számlák is.

Az illeték mértéke 0,2 százalék, de maximum 6000 forint. A készpénzkifizetések esetében 0,3%, szintén 6000 forintos maximummal. A csoportos átutalásnál az egyes tételeket, csoportos beszedésnél az egyes beszedési megbízásokat önálló műveletként kell tekinteni.

Hasznos információ: az illetéket fizető szolgáltatóknak (bankok pl.) évente egyszer tájékoztatniuk kell az ügyfelüket a számláját megterhelt illetékek összegéről.