Eladás-ösztönzési céllal egyre több vállalkozás foglalkozik sorsolásos játékkal, ajándéksorsolással. Az ilyen eszköz használatát érdemes átgondolni, mert a játék szervezése komoly adminisztrációs feladatokat jelent a cégeknek.
A cikkben meghatározzuk, mi tartozik a sorsolásos játékok közé, leírjuk, hogy milyen esetekben engedélyköteles a játék. Az ajándéksorsolás fogalmának tisztázása után az átadott ajándék társasági adózásáról is említést teszünk.

A sorsolásos játék adóvonzata

Az a szerencsejáték minősül sorsolásos játéknak, ahol a játékosnak meghatározott számot, jelet, ábrát stb.-t kell eltalálnia, vagy ki kell, hogy húzzák a nyerésre jogosító sorsjegyét, és ezekre az esetekre a játék szervezője vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba. A játékosnak pénzt kell fizetni a részvételért. A nyeremény tehát a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsolásnak az eredményétől függ.

Szükséges teendők

Milyen adminisztrációra kell készülni a játékkal kapcsolatban? A játékot engedélyeztetni kell az állami adóhatósággal, az engedélyre vonatkozó kérelemhez pedig csatolni kell játéktervet, részvételi szabályzatot, költségvetést, egyéb okiratokat, amelyeket a jogszabály még előír.

Vannak esetek, amikor nem kell engedélyt kérni az adóhatóságtól, ilyenkor csak be kell azt jelenteni, 10 nappal a játék előtt. Ilyen eset például, ha a sorsjegyet csak a sorsolás helyszínén jelenlévők között árulják és nem haladja meg a sorsjegyek összes értéke az 500 ezer forintot, vagy darabszámuk az 5 ezret, valamint a nyeremények értéke több, mint a kibocsátott sorsjegyek értékének 80%-a. Feltétel még, hogy ez nem lehet folyamatosan szervezett játék. A tombolasorsolások sok esetben ide tartoznak.

Ajándéksorsolás a trv. szerint

Az ajándéksorsolás meghatározását a személyi jövedelemadóról szóló trv. tartalmazza. A törvény szövege szerint aki rendszeresen, saját nevében áruk vagy szolgáltatások értékesítésével foglalkozik, az rendezhet engedély nélkül is vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolást. Ezen a vásárlók nyerhetnek árut vagy szolgáltatást, a kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén. A vásárló meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru vagy szolgáltatás megvásárlásával lesz jogosult sorsjegyre. Itt a pénznyeremény kisorsolása nem lehetséges. A fizikai sorsjegy alapfeltétel, tehát egy kód SMS-ben történő visszaküldése nem megfelelő az ajándéksorsolásként történő minősítéshez.

Sorsolásos játék vagy ajándéksorsolás esetén az átadott nyeremény értéke a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, nem növeli az adózás előtti eredményt. Ezen  a megítélésen nem változtat, hogy magánszemély vagy egy másik jogi személy, cég nyeri meg a sorsolást.