Szerződés módosítása vagy megszűnése esetén a részben vagy teljesen visszatérített összeggel csökkenteni lehet az adó alapját. A szerződés módosítása körében lehetnek ugyanis olyan esetek, amikor a teljesítés után módosítani kell az áfa-alapot, például ha nem valósul meg az ügylet, vagy nem a felek szándéka szerint valósul meg.

Az adó alapja

Az áfa alapja az az ellenérték/ár, amelyet a termékért, szolgáltatásért kap az eladó. Azok az engedmények, amelyek bekövetkeztét már az értékesítés teljesítésekor is ismerjük, nem tartozhatnak az adóalapba.

Az árat befolyásoló támogatások az ellenértékhez tartoznak. Az ellenértékhez tartozhat még bármilyen vagyoni érték, amelyet egy meglévő követelés mérséklésére használnak (de a kártérítés nem), vámok és illetékek, de például az ügylet során felmerülő egyéb járulékos költségek is.

Szerződés megszűnése visszatérítéssel

Ha a szerződés megszűnése után visszatérítés történik – akár ellenérték, akár előleg – akkor csökkenthető az áfa alapja is. Ennek azért van jelentősége, mert nem minden szerződés megszűnéshez kapcsolódik visszatérítés, szerződés megszűnhet például a szolgáltatás teljesítésével is, a normál működés szerint, és itt semmilyen visszatérítés nem történik.

Szerződés módosítása

A szerződés módosítása történhet közös megegyezéssel vagy egyoldalúan is. Egyoldalú módosítás akkor jöhet szóba, ha azt jogszabály engedi, vagy ha az eredeti szerződésbe belefoglalták. Bíróság is dönthet a szerződés módosításáról, ha az egyik fél ezt kéri. Hivatkoznia kell lényeges jogi érdekének sérülésére, amelyet a teljesítés okozna, valamely új körülmény beállta miatt. Fontos az is, hogy

  • ezen körülmény bekövetkezte nem volt várható a szerződés megkötésekor
  • ezt a körülményt nem a szerződő fél idézte elő
  • ezen körülmény nem tartozik a rendes üzleti kockázat körébe.

Visszatérítendő összeg

Szerződés módosítása után fennmaradhat olyan összeg, amely a megállapodás alapján csak később lett volna esedékes, de a módosítás miatt már nem kell megfizetni. Ez az összeg csökkentheti az áfa alapját akkor, ha ezt az összeget az ügylet adóalapjának meghatározásakor már figyelembe vették.

Foglaló

A foglaló az eladónál maradhat, ha a vevő miatt hiúsul meg egy adásvétel. Ilyenkor nem lehet a foglalóra az adásvétel adóalapjának részeként tekinteni, tehát az eladó csökkentheti a fizetendő adójának alapját a kapott foglaló összegével. Ha a vevő is adóalany, és levonhatta és le is vonta a foglaló után a rá áthárított áfát a fizetendő adójából, akkor neki pótlólagos áfa-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Visszavásárlás

A szerződés módosításához hasonló eset lehet, amikor a kereskedő nem tud egy bizonyos terméket értékesíteni és visszavásárolja azt tőle a nagykereskedő. Nem szerződés módosítása történik ilyenkor, hanem egy új megállapodás születik, amelyben a kereskedő visszaruházza az eladóra/nagykereskedőre a megmaradt termékek tulajdonjogát.  Ilyenkor nem csökken az áfa alapja. Ebben az esetben az első tranzakció ellentettje valósul meg az áfa szempontjából, azaz a visszavásárló fél vonhatja le a rá áthárított áfát, míg a korábbi vevő, -aki most eladó- fog áfát fizetni.

Ha nem fizet a vevő

Bár nem a szerződés módosítása témakörhöz tartozik, de adótanácsadó tevékenységünk tapasztalata alapján fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az adóalap nem csökkenthető azon okból, hogy a vevő nem fizette ki az ellenértéket.