Ez évtől a helyi önkormányzatoknak lehetőségük van új adókat bevezetni, és így egy-egy új települési adó is „színesítheti” a magánszemélyek életét.

A települési adókra vonatkozó új szabályozással a törvényalkotók célja az volt, hogy az önkormányzatok olyan helyi közteherviselési rendszert alakíthassanak ki, amely figyelembe veszi a helyi adózók teherviselő képességét. A települési adóból származó bevételt csak fejlesztési célra és az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások finanszírozására lehet felhasználni.

A cikkben áttekintjük, milyen lehetőségek és korlátozások vonatkoznak az önkormányzatokra a települési adó bevezetésével kapcsolatban.

Települési adó és helyi adó

A települési adók nem a helyi adó trv. (Htv.) szerinti adózás alapján működnek. A helyi adókról részletes szabályok szólnak – adóalapra, adónemekre vonatkozóan, míg a települési adóknál csak tájékoztatási szabályt ír elő a Htv. Ha a bevezetett települési adóval kapcsolatban vannak olyan eljárási kérdések, amelyeket az Art nem szabályoz, akkor helyi rendeleti szabályozásra van szükség. Az adómértékre, adómentességre, adókedvezményre, adóalapra vonatkozó szabályokat és az eljárási szabályokat adórendeletben állapítja meg az önkormányzat. Az önkormányzat dönti el azt is, hogy kivetéssel vagy önadózással állapítják-e meg az adót.

Amennyiben egy új települési adó kerül bevezetésre, akkor az erről szóló rendeletet legalább 30 nappal megelőzően ki kell hirdetni. Nincs naptári évkezdethez kötve a települési adó bevezetése, az év során bármikor kihirdethető.

Korlátozások

Olyan közteherre, amire törvény hatálya már kiterjed, nem lehet települési adót bevezetni. Egy példa: az Szja adóköteles jövedelem, az Szja-trv. alapján, ezért erre települési adó nem vethető ki. Ugyanígy nem lehet épületre, telekre vagy olyan ebre, amely után ebrendészeti hozzájárulást kell fizetni.

Ha mentességet állapít meg adótárgyra, tényállásra egy törvény, akkor arra szintén nem lehet a települési adót kivetni. Például: elektromos meghajtású gépkocsi  vagy súlyosan mozgáskorlátozott személy gépkocsija mentes a gépjárműadó alól.

Mielőtt egy települési adó bevezetésre kerül, mérlegelendő a diszkrimináció tilalma, az arányos közteherviselés elve, az adóalanyok teherviselő képessége is.

Az adó alanya

Csak természetes személy lehet a települési adó alanya, nem lehet jogi személy, egyéb szervezet, állam, vagy önkormányzat, illetve magánszemély vállalkozó.

Termőföld

A termőföld lehet települési adó tárgya, mert nem állapít meg rá törvény adó kötelezettséget, sem mentességet. Az Szja-trv. is csak a termőföld bérbe adásából származó jövedelemre terjed ki és nem magára a termőfölre. Ide tartozik például a bel- vagy külterületi szántó, gyümölcsös, kert, legelő.

Járművek

Lassú jármű és pótkocsija, mezőgazdasági vontató, kerékpár, moped szintén lehet települési adó tárgya. Egy települési közútra akár úthasználati díjat is ki lehet vetni.

Egyéb lehetőségek

Elképzelhető, hogy élőállatra vagy valamilyen számítástechnikai eszközre vetnek ki települési adót majd, de akár egy olyan szolgáltatás is lehet az adó tárgya, amelyet a településen lehet igénybe venni. Az építményadó nem terjed ki pl. műtárgyakra (pl. út vagy híd), ezek szintén lehetnének települési adó tárgyai.