Október 1-jén került végleges formába, hogy jövő év januártól milyen kedvezményeket érvényesíthetnek a munkáltatók a leghátrányosabb helyzetű munkavállalók foglalkoztatása révén. A támogatások lényeges tudnivalóit foglaltuk össze.

Az életkori feltételhez kötött kedvezményt 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók után kaphatják a vállalkozások, a bruttó munkabér 14,5%-áig, de maximum 100 ezer forint 14,5%-áig. A 27% szociális hozzájárulási adóból 12,5%-t kell csak így megfizetni, de a 100 ezer forint felett már a teljes 27%-t.

Munkahelyteremtő kedvezmények év elejétől

Ha egy adott hónapban tölti be a 25 vagy 55 életévet a munkavállaló, akkor abban a hónapban a teljes hónapra igénybe vehető a kedvezmény, nincs szükség időarányos megosztásra.

Ki veheti igénybe a kedvezményt? Az a kifizető, aki szociális hozzájárulási adó alanya. Ha egy külföldi kifizető elmulasztja a szociális hozzájárulási adó kötelezettségét teljesíteni, akkor a munkavállalót kell kifizetőnek tekinteni. Ha egy munkavállalót kirendelés alapján foglalkoztatnak, akkor a kirendelést elrendelő munkáltató számít kifizetőnek. Munkerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbe adó, de ha ő külföldi, akkor a kölcsönbe vevő a kifizető. Ha több munkáltatóval kerül sor munkaviszony létesítésre, akkor az a kifizető, akit írásban kijelöltek a munkaszerződésben.

Mi lehet a kedvezmény alapját képező munkaviszony?

Az Mt. szerint meghatározott munkaviszony, a közalkalmazotti, közszolgálati, a közfoglalkoztatási a bírósági, igazságügyi alkalmazotti, az ügyészségi szolgálati, a hivatásos nevelőszülői, az ösztöndíjas jogviszony. A nappali tagozatos tanulónak az iskolaszövetkezettel fennálló jogviszonya nem tartozik ide.

Mi a szocho részkedvezmény alapja?

A munkavállalót terhelő közterhekkel és egyéb levonásokkal még nem terhelt bruttó munkabér. Mi nem alapja? Az egyéb kifizetések, amelyek a bérköltségnek nem részei.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ha a 25 év alatti pályakezdőnek maximum 180 nap munkaviszonya volt korábban, akkor még nagyobb, 27%-os kedvezményt kaphat a legfeljebb 100 ezer forintos munkabér után az első két évben. Sőt, szakképzési hozzájárulást sem kell a bér után fizetni ebben az időszakban. A 180 napba nem számít be az iskolaszövetkezetben végzett munka és az alkalmi, idénymunka.

A kedvezmények

A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a maximum 100 ezer forint 14,5 %-a lehet a kedvezmény. A tartósan álláskeresők után akár 27%-os, teljes szocho kedvezmény vehető igénybe két évig, és a harmadik évben is kapnak még a munkáltatók 14,5%-os kedvezményt. Szintén teljes szocho (27 %) kedvezményt kaphat az, aki a gyed folyósítását követően, a gyes vagy gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztat munkavállalót. A harmadik évben szintén jár a 14,5 %-os résztámogatás is.

A kedvezmény addig jár, amíg a 25 év alatti munkavállaló be nem tölti a 25. évét, az 55 év feletti munkavállalónál pedig, amíg dolgozik a munkáltatónál. A pályakezdő munkavállalónál maximum két évig jár a támogatás, de a 25. év betöltésével megszűnik. Szakképzettséget nem igénylő munkakörben a támogatás az adott munkakörben történő foglalkoztatás megszűnésével szűnik meg.