A NAV ellenőrzési irányelvei között megtalálható, hogy azoknak a cégeknek is gyakori ellenőrzésekre kell számítaniuk, amelyek gyakran változtatják tulajdonosi körüket. Mivel nemcsak azért kerülhet sor ilyen ügyletre, mert adót csalni, adóelőnyt szerezni akarnak a tulajdonosok, hanem akár kényszerhelyzet miatt, vagy célszerűségi szempontból, esetleg presztízs okok miatt, ezért a cikkben átnéztük az üzletrész átruházás adójogi vonzatait (illeték, ÁFA, SZJA stb.)

Üzletrész átadása

Az üzletrész tagsági és vagyoni jogokat megtestesítő vagyoni értékű immateriális jogokat jelent, amelyet át lehet ruházni, tehát forgalomképes. Adásvételi szerződést írnak a legtöbb esetben, de előfordul, hogy a háttérben ajándékozás, átalakulás, vagy akár öröklés áll.

Cégbíróság eljárása

A cégbírósághoz bejelentett részesedés átruházásról a cégbíróság értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság visszajelez, amennyiben a cégnek 15 millió Ft-nyi köztartozása van. Ilyenkor a vállalkozásnak készíteni kell egy vagyonmérleget, a részesedés átruházás fordulónapjára, és azt be kell nyújtania. Az ilyenkor lefolytatott adóregisztrációs eljárás során amennyiben azt állapítja meg az adóhatóság, hogy a cég működésében ezen ügyletből kifolyólag olyan akadály keletkezett, amely miatt nem adható ki az adószám, akkor törli azt.

Válás miatti üzletrész átadás

Előfordul, hogy egy házastárs válása miatt adja át egyik fél a másik tulajdonába a megfelelő üzletrészt. A házasság alatt a közös tulajdonú üzletrész a házastársak osztatlan közös tulajdona. Alapvetően természetben kell kiadni a váláskor a különvagyont, de lehet, hogy nincs mód erre, ilyenkor a bíróság dönti el, hogy milyen módon történjen. Bármelyik úton osztják meg a közös vagyont, ez nem jár SZJA-trv. szerint jövedelemszerzéssel egyik félnél sem.

Az ÁFA szabályok

Az ÁFA felszámítása alól mentes a tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése, és még a hozzá kapcsolódó szolgáltatások is. Például a közvetítői szolgáltatás, de kivétel az ilyen jogviszonyt megtestesítő értékpapír kezelése, őrzése. Például ha egy közvetítő rögzíti a keresleti és kínálati oldal igényeit, akkor egy olyan adminisztratív szolgáltatást nyújt, amely nem lehet ÁFA-mentes. Mi számít közvetítésnek? A közvetítő az, aki mindent megtesz azért, hogy a felek közti szerződés létrejöjjön, és neki nem fűződhet semmilyen érdeke a megkötött szerződés feltételeihez. A közvetítő ügynökként működik közre, bonyolítja az üzletrészek értékesítését. Ha megbíz egy alvállalkozót az egyik fél pl. az ajánlatok felkutatására, a nyomtatványok intézésére, akkor az nem számít közvetítésnek, nem esik az adómentesség alá.

Illeték

Az üzletrész ingó vagyonnak minősül, illeték szempontjából az ide vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, pl. üzletrész ajándékozásakor. Az ajándékozás akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítanak ki, vagy ha nem történik okirat kiállítása, akkor a megajándékozottnak jutó érték több, mint 150 000 Ft. Jelenleg 18 % illeték vonatkozna ebben az esetben.