Az üzletág értékesítés nem egyenlő az üzletrész értékesítéssel, annak ellenére, hogy sokszor egymás helyett használják a két kifejezést. Az üzletrész egy teljes vállalkozásra vagy annak egy részére, hányadára vonatkozik, míg az üzletág egy jól körülhatárolható, önállóan is működni képes egység. A kettőt az adózás miatt is fontos megkülönböztetni, mert míg az üzletág értékesítése csak akkor áfamentes, ha megfelel a cikkben felsorolt követelményeknek, az üzletrész értékesítés sosem tartozik az áfa hatálya alá.

Üzletág értékesítés

Ha egy vállalkozást a tulajdonosok nem teljes egészében értékesítenek, csak annak egy üzletágát, akkor üzletág értékesítés történik. Az üzletágat eladhatják azért, mert sikeres és így kedvező vételárat remélnek érte, de eladhatják azért is, mert veszteséges és így igyekeznek szabadulni tőle.

A hazai magánjogi szabályozás nem foglalkozik az üzletág értékesítésével, de az új Ptk. segítséget jelentett abból a szempontból, hogy a szerződés átruházás általános magánjogi elveit lefektette. Ugyanis üzletág értékesítésekor nemcsak a kapcsolódó ingatlanok, ingóságok (termelőeszközök, védjegyek, know-how-k) kerülnek átruházásra, hanem a szerződéses kapcsolatok is.

Szerződés átruházása szerződéssel

A szerződésben, amely az üzletághoz kapcsolódó szerződések átruházását tartalmazza, pontosan leírásra kerül, hogy mikor, milyen ár ellenében, milyen feltételekkel szállnak át a vevőre a szerződések. Sokszor az alkalmazott munkavállalók szerződése is átruházásra kerül.

Üzletág értékesítése és az áfa

Az üzletág értékesítés 2013-tól az áfa hatályán kívülre került, amennyiben megfelel a jogszabályban felsorolt feltételeknek:

az üzletág

  • független egység
  • vagyon tartozik hozzá
  • alkalmas önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására.

A vagyon nemcsak dolgokat, vagyoni értékű jogokat jelent, hanem kötelezettségeket is. A vagyon tehát akár adósságot is magában foglalhat, vagy akár termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást is.

Az önálló gazdasági tevékenység kritériuma dönthet sok esetben, hogy az ügylet az áfa hatálya alá tartozik-e, ugyanis ha például egy vállalkozás csak a raktárkészletét adja el, mert nem kívánja folytatni egy adott tevékenységét, akkor az nem tartozhat az áfamentes körbe, ugyanis a raktárkészlet önmagában nem alkalmas a gazdasági tevékenység tartós folytatására. A tartósság feltétele kizárja azt is, hogy egy rövid ideig érvényes licensz szerint működő üzletág értékesítése áfamentes legyen.

Az üzletág értékesítés nem tartozik áfa hatálya alá, ha a vevő belföldi adóalany, kötelezettséget vállal arra, hogy a rá átszálló jogok és kötelezettségek őt illetik illetve terhelik, valamint továbbműködtetés céljából vásárolja meg az üzletágat. A vevő jogállása nem lehet összeegyeztethetetlen a kötelezettségei teljesítésével. A szóban forgó gazdasági tevékenységnek adólevonásra jogosító termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak kell lennie.

Üzletrész értékesítés

Az üzletrész értékesítésekor egy cég egy része, egy eszmei hányada cserél gazdát.

Az üzletész értékesítése minden esetben áfamentes. Az áfatörvény alapján üzletrész értékesítés: a jogi személyben, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tulajdonosi vagy hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése.

Az üzletrész átruházásról nem kell számlát kiállítani, csak számviteli bizonylatot. Ez a bizonylat lehet az átruházási szerződés is.