Új törvényjavaslat készült októberben, amely 2013-tól az illetékfizetés szabályain is változtatna, harminc más törvényen kívül. Változnának az illetékkulcsok és az illetékmentesség kritériumai is. Igaz, még csak javaslatról van szó, de a cikkben már összefoglaltuk a főbb vonalakat.

Egyszerűsödne az öröklési és ajándékozási illeték számítási módja. Az általános öröklési és ajándékozási illeték 18%, lakás esetében 9%  lesz, ha elfogadják a javaslatot. Jelenleg 18 féle illetékkulcs van, függ a fizetnivaló a rokonsági foktól, a vagyontárgy értékétől, és attól, hogy lakásról van-e szó, vagy más vagyontárgyról. Lakás esetében 2,5-30 % közötti a teher, másnál  11-40%. 2013-tól már nem számítana a rokonsági kapcsolat és a vagyontárgy értéke sem az illeték kulcsának megállapításakor.

Illetékszabályok változásai 2013-ban

Ami nem változik: az egyenes ági rokonok közötti vagyonszerzés ingyenes maradna továbbra is az illeték szempontjából.

Jelenleg az özvegynek az örökrész értékének első 20 millió forintjáig nem kell illetéket fizetnie, fölötte 6-21% közöttit. Változás várható ebben, ha a javaslat elfogadásra kerül, ugyanis az értékhatár nélküli illetékmentességet kiterjesztenék az egyenes ági rokonokról a házastársra is.

Lakásvásárlási illetékben is számíthatunk változásra: jelen helyzetben 4 millió forintig 2%, afelett 4% az illeték. Kedvezményt kapnak a 35 év alattiak, de csak a 8 millió forintnál olcsóbb lakásra, 40 ezer forintot/az illetékösszeg felét kapják kedvezményként. A 8 millió forintot 15 millióra emelnék januártól, és a teljes illetékösszeg felét elengednék, nem maximalizálnák 40 ezer forintban a kedvezményt.

Megszüntethetik a negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséget. Egy magánszemély vevőnek ugyanis jelenleg akkor is fizetnie kell illetéket, ha cseréli a lakását és a cserét pótló vétel kedvezményével nem tud élni, mert alacsonyabb az új lakás értéke, mint az eladotté.

Visszterhes illeték

Visszterhes lakásszerzésnél 4% lesz az illeték, a korábbi sávos rendszer helyett. Mi a visszterhes illeték? Visszterhes vagyonátruházási illetéket az ingatlan megszerzése után, vagy az ellenérték fejében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem tartozó módon megszerzett ingóság után kell fizetni. Az öröklési szerződéssel szerzett vagyonra is visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni, de csak az örökhagyó halála után kell azt megfizetni. A témában további változás is várható: egyenes ági rokonok közötti ajándékozást kivonnák a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alól.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a takarékbetét öröklésével kapcsolatos illetékmentességet megszüntetnék.

Az illetéktörvény területi hatálya ingó tárgyakra is kiterjedne.