Egy cég megszüntetésének két módja lehet: a végelszámolás illetve a felszámolás.

Amennyiben tehát a cég jogutód nélkül megszűnik, nem fizetésképtelen és eltérő jogszabályi rendelkezés nincs a cégre vonatkozóan, végelszámolást lehet lefolytatni, ilyenkor a tagok maguk hoznak döntést a működés befejezéséről, a végelszámolás kezdetéről. A cikkben megmutatjuk a szereplők fontosabb feladatait az eljárás kezdetétől a lezárásig.

Egyszerűsített végelszámolás

Ha a tulajdonostársak dűlőre jutnak egymással, és  a hitelezőkkel, akkor érdemes az egyszerűsített végelszámolást választani.  Egyszerűsített lehet az eljárás kkt, bt, egyéni cég esetében, ha a kezdő időpont után 150 napon belül be is fejezik azt. Kft. esetében nincs mód az egyszerűsített végelszámolásra.

A végelszámoló

A végelszámolás kezdő napja nem lehet korábban, mint ahogyan a cég egy rendelkező határozatban döntött erről. Ezen a napon megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása, és a végelszámoló lép a helyébe. A végelszámoló, miután felmérte a vállalkozás vagyoni helyzetét, behajtja a követeléseket, kifizeti a tartozásokat. A hitelezők kielégítéséhez értékesítheti a cég eszközeit, majd a fennmaradó vagyont szétosztja a cég tagjai között. A vagyon nemcsak pénzbeli, hanem természetbeni is lehet. Feladatai utolsó pontja, hogy megszüntesse a cég működését. Ha a céget adókötelezettségek is terhelik a végelszámolás kezdete után, akkor a végelszámoló azokat is teljesíti, valamint az adózót megillető jogokat is gyakorolja.

A beszámolók

A vezető tisztségviselőnek beszámolót kell készítenie, tevékenységet záró adóbevallásokat kell készítenie, valamint át kell adnia a cég iratanyagait. A cég hitelezőinek 40 napjuk van arra, hogy a követeléseiket bejelentsék a végelszámolónak, azonban ez nem jogvesztő határidő.

A végelszámoló a cég korábbi vezetőjének zárómérlegét, mint végelszámolási nyitó mérleget használja, majd a 40 napos határidő lejárta után legkésőbb 75 nappal korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít. Ezt a cég legfőbb szervéhez kell benyújtania.

A korrigált nyitómérlegből lehet a cég valós anyagi helyzetére következtetni, és ha ebből az látszik, hogy nem elegendő a cég vagyona a hitelezőkre, akkor átfordul felszámolásba a végelszámolási eljárás.

Bevallások

Amennyiben a végelszámolás ideje alatt bevallást ad be a végelszámoló, azon a végelszámolás tényét jelezni kell. Ha már megszüntették korábban a cég gazdasági tevékenységét, és nem keletkezett adófizetési kötelezettség, akkor is be kell nyújtani a bevallásokat.

Lezárás

Amennyiben nem kerül pont a végelszámolásra az indítás évében, akkor üzleti évenként kell beszámolót készítenie a végelszámolónak, valamint tájékoztatót a cég helyzetéről a cégbíróság részére. A folyamatot három éven belül le kell zárni.

Az utolsó üzleti évről beszámolót, zárójelentést, vagyonfelosztási javaslatot, záró adóbevallást kell készíteni.

Addig nem lehet befejezni a végelszámolást, míg van olyan követelése a cégnek, illetve fennáll olyan tartozása, amelyről a vagyonfelosztási határozatban még nem rendelkeztek. Ilyen a tagi kölcsön kötelezettség is.

Ha a vállalkozás egy tartozásának elengedéséről döntenek a felek, akkor azt rendkívüli bevételként kezeli a könyvelés, amely után vagyonszerzési illetéket kell fizetni.