Az ajándék fogalmáról sem a társasági adóról és osztalékadóról szóló jogszabály (Tao trv.), sem a Ptk. nem rendelkezik konkrétan. Ami az ajándékozásra mindenképp jellemző, az az ingyenesség…

Tao-trv. rendelkezései

Az ingyenes ügyleteknek az adóalapot érintő könyvelési szabályairól a Tao trv.-ben találhatunk rendelkezéseket. Az ügyletek adózása függ attól, hogy ki részesül az ajándékban, és hogy milyen jogcímen adják az ajándékot, nyújtják a juttatást.

A Tao trv. a következőképp rendelkezik: az a költségként, ráfordításként elszámolt összeg növeli az adózás előtti eredményt (azaz nem vonható le a társasági adó alapjából), amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével. Részletes listát ezekről a költségekről, ráfordításokról ne keressünk, a Tao trv. egyik melléklete is csak példaként sorol fel néhány jogcímet ezek közül. Azonban azokat az eseteket, amelyek itt fel vannak sorolva, már nem lehet máshogyan minősíteni a vállalkozás könyvelésében.

Ingyenes juttatási formák

Milyen esetei vannak az ingyenes juttatásnak? Egy cég adhat egy másik cégnek visszafizetési kötelezettség nélkül pénzeszközt, támogatást, de adhat eszközt, nyújthat szolgáltatást is, térítés nélkül. A cég adhat támogatást közhasznú szervezetnek, egyháznak vagy akár saját munkavállalójának – személyi jellegű egyéb kifizetésként. Jogszabályon alapuló ingyenes juttatást is nyújthat egy cég egy másik cégnek vagy magánszemélynek. Az adományok és a társasági adó kapcsolatáról egy korábbi cikkben olvashat: https://www.eutax.hu/mikor-szamit-tamogatas-adomanynak/, ezért itt most a saját munkavállalónak nyújtott személyi jellegű kifizetéseket és a térítés nélküli átadás esetét vázolom.

1. Munkavállalónak nyújtott személyi jellegű kifizetések:

A Tao trv. 3. sz. mellékletében felsorolják, hogy mely munkavállalóknak adott juttatások minősülnek személyi jellegű egyéb kifizetésnek. Fontos, hogy ezek közül melyek, amelyek a vállalkozás tevékenysége érdekében felmerült költséget jelentenek, ezek a következő személyek részére kifizetett összegek: vállalkozással munkaviszonyban álló magánszemélyek, vezető tisztségviselők, személyesen közreműködő tagok, saját jogú nyugdíjasok, vagy ezen felsoroltak hozzátartozói. Az, hogy az SZJA alól mentes-e a juttatás, nem befolyásolja a Tao trv. szerinti besorolást, adózást.

A személyi jellegű kifizetések meghatározását a számviteli trv. tartalmazza, mely szerint ide tartoznak azok a kifizetések, amelyeket a dolgozó részére jogszabály vagy saját elhatározás alapján teljesítenek a vállalkozások és nem tartoznak a bérköltség vagy a vállalkozási díj fogalmába. Például: szerzői jogdíj, lakhatási költségtérítés, lakásépítésre nyújtott támogatás, étkezési támogatás, de ide tartozik a jubileumi jutalom, a tárgyjutalom is, vagy a munkavállaló részére kötött, de a cég által fizetett baleset-, élet-, nyugdíjbiztosítás.

2. Térítés nélkül átadott eszközök:

Az adózó nem csökkentheti a térítés nélkül átadott eszközök értékével társasági adóalapját. Ilyenek: visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz, vagy nyújtott szolgáltatás. Természetesen csak akkor igaz ez, ha ezt a támogatást, eszközt, szolgáltatást nem közhasznú szervezetnek nyújtotta és nem adomány céljából. További kivétel ez alól, ha rendelkezik a vállalkozás egy olyan, a kedvezményezett által kiállított nyilatkozattal, amelyben leírja, hogy nem lesz negatív az adott évben az eredménye, és ezt a beszámoló készítését követően egy újabb nyilatkozatban meg is erősíti.