A külföldi jövedelmek esetében a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények határozzák meg, hogy melyik államban adózik a magánszemély jövedelme.

Egy korábbi írásban már foglalkoztunk azzal, hogy milyen szempontok alapján dől el az, hogy melyik is lesz az adóztató ország. A lenti cikkben az egyes jövedelmekről készítettünk összefoglalót.

Külföldről szerzett jövedelem

A munkaviszonyból származó jövedelmek mellett más, összevonás alá eső jövedelmek is szóba jöhetnek, mint külföldön szerzett jövedelem. Ha ilyen jövedelem kifizetésében magyar munkáltató is közreműködik, akkor az adózás a munkáltató feladata. Ha nem kifizetőtől kapja a jövedelmet a magánszemély, és a jövedelem Magyarországon adózik, akkor a bevallás és az adó (adóelőleg) megfizetése a magánszemély feladata.  Az adóelőleget negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetni, de a jövedelmet csak az éves bevallásban kell bevallani.

Külföldről szerzett jövedelem néhány speciális esete:

Tengerészek, sofőrök, pilóták jövedelme: a nemzetközi fogalomban üzemeltetett hajó, légi jármű, esetenként közúti szállító jármű fedélzetén végzett nem önálló tevékenységért kapott díjazásról speciális rendelkezés szól. Nem abban az államban adózik a jövedelem, díj, ahol a munkát végzik, hanem ott, ahol a hajó, repülő, szállító jármű üzemeltetését végző vállalkozás üzletvezetésének helye van. Sok esetben kimutathatatlan is lenne, hogy mely országban végzik épp a munkát az adott járművön.

Ingatlan hasznosítása: abban az államban adózik, amelyik államban az ingatlan található. Például a bérbeadásból, erdőgazdálkodásból, mezőgazdaságból származó vagyon tartozhat ide.

Vállalkozási nyereség: ott adózik, ahol illetőséggel bír a vállalkozás, kivéve, ha rendelkezik a másik államban is telephellyel, állandó üzleti hellyel. Olyan mértékben adóztatható a másik államban a jövedelem, amilyen mértékben az adott telephelynek köszönhető a nyereség.

Tiszteletdíjak: az igazgatók tiszteletdíját ott kell leadózni, ahol illetőséggel bír a társaság, amelynek igazgatója a jövedelmet szerzi. A gazdasági társaságok más vezető tisztségviselői esetében is ugyanez a szabály él.

Művészek, sportolók: ahol a tevékenységet kifejtik, ott adózik a jövedelem.

Nyugdíj: a nyugdíj ott adózik, ahol a magányszemély illetőséggel bír. Ha magyar illetőségű személynek külföldről fizetett nyugdíja van, akkor az a nyugdíj itthon lesz adóköteles, természetesen Magyarországon a nyugdíj mentes az adófizetési kötelezettség alól.

Szerencsejátékból származó jövedelem: a magánszemély illetősége szerinti országban adózik, függetlenül attól, hogy hol működik a játék, ahol a nyereményt szerezték.

A nem speciális esetekben az adóztató ország meghatározásáról ebben a korábbi cikkben olvashatnak: https://www.eutax.hu/hol-adozik-kulfoldon-megszerzett-jovedelem/