Számlával egy tekintet alá eső okiratok azok az okiratok, amelyek valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Ilyen okirattal az adó alapja, összege módosítható, de más, egyéb adatok – pl. cím – is javítható, azaz elvégezhető az adott számla helyesbítése, érvénytelenítése.

15 napos határidő

A korrekciót indokló tény bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell kibocsátani a helyesbítő számlát.

Minimális tartalmi követelmények: kibocsátás kelte, saját sorszám, azon számla sorszáma, amelyet módosít, azon adat megnevezése, amelyet a módosítás érint, a módosítás természete és annak számszerű hatása. 2008. januárjától formakényszer nélkül, bármilyen bizonylat megfelel korrekciós bizonylatként. Egy feltétel van:  az, hogy rendelkezzen a számlával egy tekintet alá eső okmány minimális kellékeivel.

Érdekes lehet ez akkor, ha például több számlában ugyanazt a hibát követték el kiállításkor, mert ekkor a javítás nem csak korrekciós számlával, hanem szöveges formában is megtehető. Ilyenkor fel kell sorolni az összes érintett bizonylatot. Így lényegesen egyszerűsödik az adminisztráció, hiszen elegendő egyetlen helyesbítő okmány.

A számlahelyesbítés

Ha a korrekció, helyesbítés révén az adózónak a korábban bevallott adója csökken, mert az adó alapját csökkenti a korrekció, és a körülmény az Áfa-trv. 77. §-a szerinti, akkor ezt a csökkentő tételt leghamarabb akkor lehet figyelembe venni, amikor az eredeti számlát érvénytelenítő vagy módosító számla a számla befogadójának rendelkezésére áll. Más esetben (pl. ha az adó összege felfelé módosul, vagy az adó csökkenése nem az adó alapjának csökkenése miatt következik be, vagy nem a 77. §-hoz tartozó a módosítást indokló körülmény) az eredeti időszak bevallásában kell rendezni  – akár önellenőrzéssel – a korrekciót. Mi tartozik az Áfa-trv. 77. §-ához? Például érvénytelen ügyletek, hibás teljesítés miatti elállás vagy engedmény adás, teljesítés hiánya miatti előleg visszafizetése, betétdíj visszafizetése, utólagos engedmény. Ide tartozik 2012-től az az eset is, amikor a teljesítés után derül ki, hogy tévesen, magasabb vételárat számláztak ki, mint amiben a felek megállapodtak.

Adómentes ügylet

Ha az ügylet mentes az adó alól, és számlakorrekció lesz szükséges, akkor azt önellenőrzés nélkül meg lehet tenni. Ha a korrekcióra azért van szükség, mert időközben kiderült, hogy az adó összegét tévesen, a ténylegesen szükségesnél magasabb adókulcs alapján határozták meg, akkor szintén önellenőrzés nélkül megtehető a korrekció.

Készpénzes számla módosítása

Készpénzes számla kiállításakor a teljesítés napja és az ellenérték kifizetése egy ugyanazon időpont. A számlát ki is kell állítani a teljesítés napján. Előfordulhat, hogy a teljesítés napja előtt már elkészítik a készpénzes számlát, és a kiállítás dátuma megelőzi a teljesítési dátumot. Tehát alapvetően egy készpénzes számlán a teljesítés napja, a számlakiállítás dátuma és a fizetési határidő egyezik. De lehet olyan eset is, hogy eltérnek. Ilyen számla helyesbítése indokolt lehet, ha például visszaveszik a korábban készpénz ellenében értékesített terméket. Tanácsunk ilyen esetben, hogy a korábbi, készpénzes ügyletet érvényteleníteni kell. Tulajdonképpen sztornírozni kell a teljes korábbi ügyletet, a készpénzt pedig visszafizetni. Ha arra lenne szükség, hogy a készpénzes bizonylatokon a vevő adatait módosítsák, például adószáma téves, vagy a vevő utólag más névre kéri a készpénzes számlát, akkor nem javasolt, hogy ezt helyesbítsék. Inkább az első ügylet sztornírozása indokolt, és egy új készpénzes értékesítés dokumentálása az új vevő adatokra.

A számla helyesbítés, javítás, módosítás egy másik cikkünkben is előkerült már. >>