Általános forgalmi adó

• Az általános áfa kulcs 25%-ról 27%-ra emelkedik: A kormány kiemelt céljának megfelelően a világgazdasági válság kedvezőtlen körülményei között is ragaszkodik a költségvetési hiány megfelelő keretek között tartásához, ezért jelentős tartalékok képzésére tett javaslatot a költségvetésben, amelynek forrása részben az általános forgalmi adó általános kulcsának 2 százalékponttal való emelése.
• A normál áfa-kulcs emelése szükségessé teszi az adómérték kezelésére alkalmas pénztárgépek és taxaméterek átállíttatását, amelynek végső határideje 2012. február 29. Az átállíttatásig az adóalanyok a bizonylat-kibocsátási kötelezettségüket kézi kibocsátású nyugtával, illetve számlával kötelesek teljesíteni.

• A forgalmi adó emelésének hátterében az áll, hogy a kormány lehetőségeihez mérten inkább a közvetett adók szerepét kívánja növelni az adószerkezeten belül. Az intézkedés előnye, hogy a levonásra jogosult cégeknek – a tételes levonási tilalom alá eső beszerzésektől eltekintve – az áfa kulcs emelése nem jelent költségnövekedést.

• A személygépkocsi-bérlet, illetve -lízing input áfájára vonatkozó jelenlegi adólevonási tilalom feloldása: 2012-től levonhatóvá válik az adóalanyiságot eredményező tevékenység érdekében igénybevett közlekedési eszköz bérlet utáni áfa. Az általános szabályoknak megfelelően, amennyiben az adott járművet egyaránt használják üzleti és magáncélra, a bérbeadást terhelő áfa csak az üzleti használat arányában vonható le a levonásra vonatkozó általános szabályok figyelembevételével. A módosítással javul Magyarország adórendszerének versenyképessége.

• Levonási hányad meghatározása: olyan esetben, amikor nem független felek az ügyletre aránytalanul magas vagy alacsony ellenértéket határoznak meg, miközben nem rendelkeznek teljes levonási joggal, a levonási hányadost a szokásos piaci ár figyelembevételével kell meghatározni az ellenérték helyett.

• Elektronikus számla: az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számla esetén a számlabefogadónak előzetesen bele kell egyeznie abba, hogy számára elektronikus számla kerüljön kiállításra.

• A napi adminisztrációt egyszerűsítő módosítás: A jelenlegi szabályok csak szigorúan meghatározott esetekben teszik lehetővé, hogy az adóalany ne kényszerüljön önellenőrzéssel korrigálni, ha számlamódosítás miatt utólag csökken a fizetendő adója. Ezért ha az adózó tévesen magasabb áron számlázott, és ezt utólag észreveszi, vagyis módosítja az eredeti számlát és csökkenti a számlázott árat (az adóalapot, az adót), kénytelen önellenőrzést beadni. Ezekben az esetekben a kormány feleslegesnek tartja az önellenőrzési kötelezettség előírását, ezért az ilyen típusú korrekciót elegendő lesz elvégezni az aktuális adóbevallásban.

• Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi, hogy az adóalanyok bejelentkeztek-e az adókötelesség alá a beépítetlen ingatlanok illetve a használt beépített ingatlanok értékesítésének tekintetében.