1.1. Az adóhatóságok illetékessége

 A vagyonvizsgálatok esetében – úgy, mint más ellenőrzési típusoknál – az adóhatóság illetékessége határozza meg, hogy melyik adóhatóság fogja az adóellenőrzést lefolytatni. Az adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon az APEH területi szervei hivatottak eljárni.

 Az APEH területi szervei:

–        az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
Budapest és Pest megye területe
tartozik  ide, a székhelye Budapest,

–        az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és Nógrád megye területe tartozik ide,
a székhelye Miskolc

–       az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága,
 Hadú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területe tartozik ide, a székhelye Nyíregyháza

–       az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága,
Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye területe tartozik ide, a székhelye
Szeged

–      az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága,
 Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye területe tartozik ide, a székhelye Győr

–      az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye területe tartozik ide, a
székhelye Székesfehérvár

–      az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága.
Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye területe tartozik ide, a székhelye Pécs,

Az APEH régiós felépítése mellett megyei, illetve fővárosi szinten továbbra is működnek szervezeti egységek. (Ezek az egységek megfelelnek a 2007. január 1-je előtti felépítés szerinti igazgatóságoknak.) A vagyonvizsgálat lefolytatására a magánszemély állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye szerinti regionális igazgatóság az illetékes.

Lakcímváltozás

Adószámmal nem rendelkező, adóköteles tevékenységet nem végző magánszemély a lakcímének megváltozását az illetékes okmányirodának köteles bejelenteni, az adóhatóság felé nincs bejelentési kötelezettsége. A lakcímváltozás bejelentését követően a régi lakóhely szerint illetékes adóhatóság elveszti illetékességét, tehát illetékesség hiányában, az ügyben keletkezett valamennyi iratot – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb az illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon belül köteles áttenni az illetékességgel rendelkező adóhatósághoz.

Ha a magánszemély adózó adóhatóságának illetékessége az ellenőrzés megkezdését követően, az illetékességi okban bekövetkezett változás miatt szűnik meg, vagy az illetékesség megszűnéséről az adóhatóság az ellenőrzés megkezdését követően szerez tudomást, a megkezdett ellenőrzés befejezésére illetőleg a hatósági eljárás lefolytatására az ellenőrzést megkezdő adóhatóság az illetékes. Ha a magánszemély által szabályosan bejelentett lakóhelyváltozás ténylegesen megtörtént, még az adóhatóságnak a változásról történt tudomásszerzését megelőzően, és az ellenőrzés során a magánszemély kötelezettségeit csak aránytalanul nagy költséggel tudná teljesíteni, az adóhatóság vezetőjétől kérheti az ellenőrzés, illetve a hatósági eljárás lefolytatására az új lakóhelye szerint illetékes adóhatóság kijelölését. Az APEH területi szerve az APEH elnökének utasítására az illetékességi területen kívül is végezhet ellenőrzést.

Tisztelt Olvasó!

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy az APEH „szeme elől” eltűnni nem igazán lehet és nem is érdemes. Az illetékességi szabályok ismerete leginkább az időnyerésben lehet segítségünkre akkor, ha még nem volt elég idő a vagyonvizsgálatra való felkészülésre. A túlzott időhúzás sem ajánlott, hiszen az adóhatóságnak jogában áll – miután a magánszemély nem fellelhető és képviselője, meghatalmazottja sincs – a gyámhatóságtól ügygondnok kirendelését kérni.

Itt szeretném megjegyezni, hogy ez utóbbira konkrét példát – miszerint az APEH élt volna ezzel a lehetőséggel – nem tudok bemutatni.