21. Az adószám felfüggesztésének szabályozatlansága

Az alábbi esetekben az adószám és a közösségi adószám (ha azzal is rendelkezik az adózó) felfüggesztését az adóhatóság határozattal elrendelheti:

  • – postai küldemény két egymást követő esetben „címzett ismeretlen” megjelöléssel érkezett vissza az adóhatósághoz,
  • – székhelyen végzett ellenőrzés esetén az adóhatóság hitelt érdemlően megállapítja, hogy ott adózó nem található,
  • – a képviseletre jogosult személy bejelentése nem történt meg,
  • – az adóhatóság az ellenőrzés során hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy nincs képviselője az adózónak, illetve a bejelentett képviselő nem valós személy, vagy a bejelentett címeken nem fellelhető.

Sok esetben a postai dolgozó hanyag munkavégzése folytán az adóhatósághoz a küldemény „címzett ismeretlen” megjelöléssel érkezik vissza.

A második és negyedik esetben a jogszabály szövege a „hitelt érdemlőség” kifejezést használja, de annak konkrét tartalmát nem határozza meg. Ebből adódóan az adóhatóság tág keretek között határozhatja meg a hitelt érdemlőség kategóriájának fennállását, így várhatóan számos alkalommal kerül sor az adószám felfüggesztésére jogalap nélkül.

Várható, hogy konkrét előírások hiányában az adóhatóság központi szervezeti egysége meghatározza azokat a konkrét tényállás(oka)t, amely(ek)re alapozva az adószám felfüggesztése elrendelhető. Azonban a szempontrendszer kialakítása időigényes folyamat, így ennek megalkotásáig az adóhatóság egyes szervezeti egységei várhatóan különböző gyakorlatot fognak folytatni.

Az adószám felfüggesztését az adószám törlése követheti.

Az adószám felfüggesztésének következménye, hogy a felfüggesztéséről hozott határozat jogerőre emelkedése és az adószám törléséről hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban teljesített beszerzések vonatkozásában adólevonási jog nem gyakorolható.

Az adószám felfüggesztéséről hozott határozat visszavonását követően gyakorolható az adószám felfüggesztésének hatálya alatt teljesített (az adólevonási jog keletkezése ezen időszakra esik) beszerzések vonatkozásában nem érvényesített adólevonási jog, annak keletkezésének időpontjában hatályos szabályok alapján.

Az adószám törlése esetén a törlésről hozott határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló adó-megállapítási időszakra adó-visszaigénylési jog akkor sem érvényesíthető, ha egyébként annak feltételei fennállnak.

Minden olyan lehetséges intézkedés foganatosítása, amelynek segítségével az adószám felfüggesztése elkerülhető.

Ezek többek között a következők lehetnek:

  • – a cég működését jelző felirat, tábla vagy egyéb eszköz jól látható módon történő elhelyezése,
  • – a székhelyen lehetőleg állandó személyes jelenlét biztosítása (természetesen nem arról van szó, hogy az ügyvezetőnek állandóan a székhelyen kell tartózkodni, de törekedni kell arra, hogy egy munkatárs lehetőleg mindig a székhelyen tartózkodjon),
  • – a küldemény érkezéséről tájékoztató postai értesítés elhelyezésére szolgáló eszköz minél láthatóbb elhelyezése.