2.2. Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt teljesítendő további feltételek

 

Az adózó akkor lehet az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha az ésszerűen várható éves bevétele általános forgalmi adóval növelten az adóévben nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozóként az adóévben nem végez:

–  a Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatály alá tartozó tevékenységet,

–  a vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselői tevékenységet,    belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, közösségi adószámmal rendelkezik, vagy törvény írja elő számára a közösségi adószám használatát.

Jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság sajátos feltételként csak akkor lehet az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha valamennyi tagja természetes személy, ideértve a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetét is, más jogi személyben, jogi személyiség nélküli társaságban nincs részesedése, külföldi székhelyű vállalkozásokban sincs részesedése, az eva-alanyiság adóévre meghatározott feltételeinek már a bejelentés időpontjában meg kell felelnie, ellenkező esetben jogszerűen nem választható az eva-alanyiság.

Közösségi adószám

Nem csak az választhatja az egyszerűsített vállalkozói adót, akinek nincs adószáma a bejelentés időpontjában, hanem az is, aki már rendelkezik közösségi adószámmal. A közösségi adószámmal rendelkező adózónak nem kell visszaadnia a közösségi adószámot az egyszerűsített vállalkozói adó választása előtt.

Közösségi adószámot kell kérni az egyszerűsített vállalkozói adóalanynak, ha:

Közösségen belüli tagországba termékértékesítést hat végre, és az adóévet megelőző évben vagy a tárgyévben 10 ezer eurót meghaladja azok összege. A közösségi adószám kiadásával az egyszerűsített vállalkozói adóalany nem veszíti el eva-alanyiságát.

Nem kell közösségi adószámot kérni az egyszerűsített vállalkozói adóalanynak, ha más EU- államba bármilyen szolgáltatást nyújt, termékbeszerzésének értéke a 10 ezer eurót nem haladja meg, EU tagállamból új közlekedési eszközt szerez be, mivel ez után az áfa-t Magyarországon kell megfizetnie.

Az adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre vonatkozó feltételek között az előtársaságokra vonatkozó szabály, hogy az előtársaságkénti működés esetében akkor is választható az egyszerűsített vállalkozói adó, ha az előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben, utolsó napja az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor, ha az előtársasági működése adóévében az éves szintre átszámított általános forgalmi adóval növelt összes bevétele nem haladta meg a 25 millió Ft-ot.