8. Az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg, adó bevallása és megfizetése valamennyi egyszerűsített vállalkozói adót választó adóalany esetében

Az egyszerűsített vállalkozói adót adóévenként kell megállapítani, valamint bevallani. Az adóév a naptári évnek felel meg.

Az egyszerűsített vállalkozói adó éves bevallásának határideje:

az adóévet követő év február 15.=> az egyéni vállalkozók és a Számviteli  törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági ársaság esetében az adóévet követő év május 31. => a Számviteli törvény hatálya alá tartozó  adózó esetében az alanyiság megszűnését követő 30. nap => az adóalanyiság évközi megszűnése esetén ez a határidő, de az adóalanyiság megszűnését követő 150. nap => a Számviteli törvény  hatálya alá tartozók esetében,

Az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg megfizetése és bevallása:

  • az adóalany az adóév első három negyedévére negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12. napjáig egyszerűsített vállalkozói adóelőleget fizet, az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó bevallásában bevallja,
  • az egyéni vállalkozó adóalanynak a bevallásában az adatokat forintban kell feltüntetnie,

a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság bevallásában az adatokat az Adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően ezer forintra kerekítve kell szerepeltetnie, az adóelőleg alapja az adott negyedévben elszámolt összes bevétel, módosítva az Egyszerűsített vállalkozói adótörvény által előírt korrekciós tételekkel, amely után az adóalanynak az adóelőleget a december 20. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, az adóalany az adóévre megállapított egyszerűsített vállalkozói adót az adóévben már megfizetett vállalkozói adóelőlegek figyelembevételével a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti, ha az adóévben már megfizetett adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított egyszerűsített vállalkozói adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, az igény, a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidő esedékességétől jogosult visszaigényelni, az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg és vállalkozói adó megfizetése csak pénzforgalmi bankszámláról teljesíthető, az egyszerűsített vállalkozói adó és az adóelőleg megfizetésének időpontja az a nap, amelyen az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámláját az azt vezető hitelintézet megterhelte, a jogosan visszaigényelt adókülönbözetet az állami adóhatóság az adóalany belföldi pénzforgalmi bankszámlájára utalja vissza.