Az Mt.-nek a munkavégzés módjáról szóló rendelkezései meghatározzák a munkára vonatkozó szabályok, előírások és a munkáltatói utasítás keretei között tanúsítandó munkavállalói magatartás mibenlétét is. Eszerint a munkavállaló a munkát az elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles végezni [Mt. 103. § (1) bek. b) pont].

Az elvárható szakértelem

E kötelezettség tartalmát a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai követelmények, elvárások jelentik. Ez egyrészt az a társadalmi elvárás, amit az ugyanazon típusú munkát végzőkkel szemben az adott munka végzésének általánosan kialakult vagy szükséges színvonalát alapul véve a társadalom megkövetel (ez gyakran jogszabályba foglalt szakképzettségi előírásban, a munkakörnek gyakorlati időhöz kötésében is megnyilvánul). Másrészt pedig a munkáltató által a különböző munkakörű, beosztású munkavállalók részére megfogalmazott követelményt jelent, ami ugyancsak megnyilvánulhat szakképzettségi követelményben, a megfelelő szakképzettség gyakorlati alkalmazásának színvonalára vonatkozó előírásban.
Természetesen az elvárható szakértelem és gondosság tartalma nem változatlan, a társadalmi fejlődéssel együtt ez is változik, egyre fokozódó követelményt juttatnak kifejezésre.

Ha a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát szakmai alkalmatlanság miatt mondta fel, akkor megjelölve az alkalmatlanság részletes indokait, vita esetén a tényállást szakértő igénybevételével kell megállapítani. Abban az esetben,ha a szakértői vélemény alapján az állapítható meg, hogy a munkavállaló kifogásolt munkája megfelelt az átlagos színvonalnak, az alkalmatlanságra alapított felmondás nem jogszerű. Ha a munkavállaló kezdő szakember, az ügyben erre is tekintettel kell lenni, továbbá vizsgálni kell, hogy milyen szakmai támogatást nyújtott a munkáltató (LB M. törv. II. 10 005/1983. sz.).

A munkavállaló munkavégzés során köteles munkáltatójának érdekeit tekintetbe venni. A becsüs munkakört ellátó munkavállalótól elvárható, hogy munkáját a munkáltató érdekeinek figyelembevételével végezze, megfelelő tájékozottsága legyen a forgalmi árak alakulásáról, a vételre felajánlott dolgot, ha az tovább-eladásra alkalmas, a mindenkori kereslet-kínálat alakulásának megfelelően a munkáltatói nyereséggel is számolva vásárolja meg (LB M. törv. I. 10 059/1980/2. sz.).

A menetlevél-nyomtatvány rendkívül széles körű kioktatást tartalmaz már önmagában is arra, hogy milyen adatokat kell felvezetni. A főelőadói munkakörben alkalmazott, műszaki raktárellenőri feladatokat ellátó munkavállalótól annak ellenére, hogy a vállalat gépkocsiját csak a munkakörével összefüggő egyes feladatok elvégzésére vette igénybe és a menetlevél kezelésére külön nem oktatták ki joggal elvárható, hogy a menetlevelet külön tanfolyam elvégzése nélkül is precízen és