20. Az adóhatóság nem kezelheti bizonyítékként a számlanyomtatványok értékesítéséről vezetett nyilvántartását

Nagyon gyakori eset, hogy az adóhatóság a számla hiteltelenségét azzal a körülménnyel (is) alátámasztja, hogy a számlatömbökről vezetett nyilvántartása szerint a számlakibocsátóként feltüntetett személy, szervezet az adott számlát is tartalmazó számlatömböt, illetve számlanyomtatványt nem vásárolta meg.

Az adóhatóság nem alapozhatja álláspontját kizárólag az általa vezetett nyilvántartás tartalmára.

Az Art. 3. számú mellékletének K) alpontja alapján a nyomtatvány forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben adatot köteles szolgáltatni az állami adóhatóság részére.

Az adatszolgáltatás tartalmazza:

  1. a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,
  1. b) a nyomtatvány sorszámát (tól-ig),
  1. c) a vevő nevét és címét (székhelyét, telephelyét),
  1. d) a vevő adószámát.

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként a negyedévet követő hónap 20. napjáig köteles teljesíteni. Az állami adóhatóság az adatszolgáltatás alapján nyilvántartást vezet arról, hogy egyes számlatömböket, számlanyomtatványokat mely vállalkozások szerezték be. Az Art. 97. § (4) bekezdése alapján az ellenőrzés során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani, kivéve, ha törvény a bizonyítást az adózó kötelezettségévé teszi.

Amennyiben a számlán feltüntetett adatok alapján megállapítható a számlatömb gyártója, akinek megkeresése útján tisztázni lehet a számlatömb további vevőinek, illetve eladóinak személyét, ezáltal a tényállást, akkor ezt az ellenőrzésnek hivatalból meg kell kísérelnie.

Az adóhatóság nem hivatkozhat az általa vezetett nyilvántartásra, mivel azt nem lehet feltétel nélkül megbízhatónak tekinteni, mivel az nem az adóhatóság által nyilvántartott, hanem nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatásain alapul. Az ellenőrzés nem hagyhatja ki figyelmen kívül azt a lehetőséget, hogy a számlákat tartalmazó számlatömb, illetve a számlanyomtatvány eladója nem, vagy tévesen teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, ezért az Art. 97. § (4) bekezdése alapján az ellenőrzésnek tényállás tisztázási kötelezettségéből adódóan meg kell keresnie a gyártót, illetve a kereskedő(ke)t.