16. Döntés-előkészítéssel kapcsolatos iratokba való betekintés jog

Az adózó és az adóhatóság között gyakoriak a különböző jogviták. Ahhoz, hogy az adóhatóság álláspontjával szemben a vállalkozás a maximális mértékben képes legyen védeni és érvényesíteni érdekeit, minden információ lényeges lehet. A vállalkozás elemi érdeke, hogy valamennyi információt beszerezzen, tudomással bírjon az adóhatóság által bizonyítékként kezelt körülményekről, iratokról. Ha a vállalkozás nem teljes körűen informált, akkor esetleg nem tudja megdönteni az adóhatóság téves megállapításait.

Megállapítással záruló adóhatósági vizsgálatoknál az ellenőrzés alá vont vállalkozások általában fellebbezést terjesztenek elő az I. fokú határozattal szemben. Az I. fokú adóhatóság felterjeszti a vállalkozás fellebbezését az ügyre vonatkozó iratokkal együtt, ha a fellebbezést nem ítéli meg alaposnak. Sajnálatos módon gyakran előfordul, hogy az I. fokú adóhatóság a jegyzőkönyvben és/vagy a határozatban nem szereplő tényeket, körülményeket hoz fel a felterjesztésben.

Az I. és/ vagy II. fokú adóhatóság az iratbetekintés során az esetek többségében nem engedett betekintést az I. fokú adóhatóság által készített felterjesztésbe, arra hivatkozva, hogy az iratbetekintési jog a döntés-előkészítéssel összefüggő iratokra nem terjed ki.

Az I. és/vagy II. fokú adóhatóság ilyen irányú eljárása nem jogszerű, mivel az Art. 12. §-a az iratbetekintési jog ilyen irányú korlátozását nem támasztja alá.

Amennyiben az I. fokú adóhatóság a jegyzőkönyvben és/vagy határozatban nem említett tényeket, körülményeket hoz fel a felterjesztésben, és ezek megismerését az adóhatóság korlátozza, akkor súlyosan sérül az adózó védekezéshez való joga, mivel nincs módja reagálni az általa nem ismert megállapításokra.

Az Art. 12. §-át a 2005. évi LXXXV. törvény 3. §-a módosította. Ebben szerepel, hogy 2005. november 1-jétől indult eljárásoknál az adózó nem tekinthet bele az adóhatóság, illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésbe. Az Art. módosításából indirekt módon következik, hogy 2005. november 1-jét megelőzően indult eljárásokban a döntés-előkészítéssel kapcsolatos iratokba (így a felterjesztésbe is) betekinthet az adózó.

A döntés-előkészítéssel összefüggő iratokba 2005. november 1-jén indult eljárásoknál nem lehet betekinteni. (Szerző megjegyzése: a jogszabály ilyen irányú módosításának alkotmányossága megkérdőjelezhető, mivel nincsenek törvényi garanciák arra vonatkozóan, hogy az adózó által nem ismert tényeket, körülményeket nem tartalmazhatnak a döntés-előkészítéssel összefüggő iratok.)

Betekintés jog – iratbetekintés írásos kérése

A kérelemben kiemelni, hogy az iratbetekintés során a döntés-előkészítéssel összefüggő iratokba is be kíván tekinteni a vállalkozás képviselője.

Elutasító adóhatósági magatartás esetén jogorvoslat előterjesztése.