2.1. Az egyszerűsített vállalkozói adóévet megelőző naptári évre és azt megelőző adóévre vonatkozó feltételek

Az adóalanyiság adóévét megelőző két adóévre vonatkozó feltételek a folyamatos, a tényleges és jogszerű működés bizonyítását szolgálják. 2008. évre vonatkozó bejelentés esetén a fenti előírásoknak, 2007. évben a teljes naptári évben (üzleti évben), míg 2006. évben, mint adóévben kell megfelelni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 2006-ban a naptári évnél rövidebb időszak is lehetséges az adóév. A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 2008. évben, akkor lehet az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha az adóévet megelőző naptári évben, 2007. évben és az azt megelőző adóévben, 2006. évben a Számviteli törvény előírásainak megfelelően árbevételt számolt el. Ha az adózó már az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozik, 2008. évre, akkor választhatja továbbra is az eva-adóalanyiságot, ha az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott árbevételnek megfelelő bevételt számolt el a megelőző két évben.

 • a magánszemély egyéni vállalkozóként tevékenységét folyamatosan végezte,
 • a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem alakult át, ideértve különösen a kiválást és a beolvadást is, valamint
 • a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem állt végelszámolás alatt, és cégbíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt,
 • a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban az öröklés kivételével, új tag nem szerzett, új tagok nem szereztek összesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést,
 • az állami adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására,
 • a magánszemély az általa végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás
 • alapján vállalkozói bevételt számolt el,
 • a jogi személy a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően árbevételt vagy annak megfelelő bevételt számolt el.

2008. évtől az a személy lehet az egyszerűsített vállalkozói adó alanya a fentieken túlmenően, akinek/ amelynek

 • a bejelentés évét, a 2007. évet megelőző adóévben, 2006. évben az éves szintre átszámított összes általános forgalmi adóval növelt bevétele a 25 millió Ft-ot nem haladta meg,
 • a bejelentés évében, 2007. évben az ésszerűen várható összes általános forgalmi adóval növelt bevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot.