17. Elhatárolt veszteség elszámolása évközi adóelőleg fizetési kötelezettség megállapításánál

 

Az adóelőleg fizetési kötelezettség megállapításánál akkor is figyelembe vehető az elhatárolt veszteség, ha az éves adóbevallásban elhatárolt veszteség nem került elszámolásra.

Az Szja tv. 49. § (13) bekezdése alapján a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó negyedévente adóelőleget köteles fizetni, amelynek esedékessége a negyedévet követő hónap 12. napja. Nem kell az adóelőleget megfizetni, amíg annak összege az adóév elejétől összesítve nem haladta meg a 10 000 Ft-ot. Az adóévet terhelő vállalkozói személyi jövedelemadó és a negyedévente befizetett adóelőlegek különbözetét az adóévet követő év február 15-ig kell megfizetni.

Az adóelőleg alapja az adóévben az adott negyedév végéig meghatározott vállalkozói adóalap, amely ezen időszakig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján csökkentve az adott negyedév végéig felmerült vállalkozói költségekkel (a vállalkozói kivétet is ideértve), valamint az éves szinten számított értékcsökkenési leírás időarányos részével, továbbá figyelembe véve az elhatárolt veszteséget is.

A fizetendő adóelőleg az előzőek szerint meghatározott adóelőleg-alap után számított vállalkozói személyi jövedelemadónak az a része, amely meghaladja a vállalkozói bevétel alapján az egyéni vállalkozó által az adóévre már megállapított adóelőleg(ek), valamint az adóévben már megfizetett, igazolt kamat alapján a negyedév végéig megillető kisvállalkozások adókedvezménye összegét. Amennyiben az egyéni vállalkozó kisvállalkozási adókedvezményt nem vesz igénybe, akkor a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleget az adóelőleg-alap 5 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalékkal fizetheti meg, feltéve, hogy a 10 százalékos adókulcsra való jogosultságának egyéb feltételei az év elejétől az adott negyedév végéig fennállnak.

Az egyéni vállalkozók az évközben fizetendő adóelőleg megállapításánál az elhatárolt veszteség összegét figyelembe vehetik.

Az elhatárolt veszteség figyelembe vétele kizárólag az egyéni vállalkozó döntését múlik. Ebből következően az egyéni vállalkozónak az is jogában áll, hogy az évközi adóelőleg fizetési kötelezettség megállapításánál számításba vegye az elhatárolt veszteséget, de az adóbevallásban már elhatárolt veszteséget nem számol el. Ezzel az egyéni vállalkozó elérheti, hogy adóév közben akkor is csökkenjen, illetve ne is merüljön fel adóelőleg fizetési kötelezettsége, ha elhatárolt veszteséget ténylegesen nem áll szándékában elszámolni.