3.3.4. Értékek és tulajdonságok megváltoztatása

Ennél a stratégiánál azt mondhatjuk, hogy maga a stratégia az innováció, a termék vagy a szolgáltatás pedig régóta ismert. Ezt a régi terméket, illetve szolgáltatást pedig éppen a stratégia teszi újjá, mert megváltoztatja annak használati értékét, értékrendjét, gazdasági jellemzőit.

Ezt a vállalkozások a következő módon érhetik el:

  • Közhasznúvá tétellel, melyben arra kell a választ keresni, hogy mit jelent a    vevő számára az igazi szolgáltatás, az igazi közhasznú cél. Megalkotásában az ár    rendszerint lényegtelen tényező.
  • A vállalkozások többsége nem is gondol arra, hogy az áralakítás is lehet egy    stratégia. A legnagyobb előnye ennek az, hogy az áralakítás lehetővé teszi, hogy a vevő azért fizessen, amire szüksége van, és nem azért, amit a vállalkozás előállít. Ennek a stratégiának nyitott könnyebben járható utat az Internet elterjedése és az internetes vállalkozási lehetőségek kialakulása.
  • Üzleti vállalkozásként mindig abból kell kiindulni, hogy a fogyasztó mindig racionálisan gondolkodik, azonban a valóságképe gyakran teljesen eltér a vállalkozásétól. Mást jelent a termék a vevő szemszögéből. Ezért a stratégiát megéri úgy alakítani, hogy a vevő által megvásárolt termék vagy szolgáltatás illeszkedjen az ő valóságképébe.
  • Fontos feltennünk már a vállalkozás elindításakor is azt a kérdést, hogy mit tart értékesnek a vevő? Ilyenkor nem a vállalkozás által előállított dolgot adjuk el, hanem azt, ami a vevő számára értéket képvisel. Ennek a stratégiának előkészítő lépése, hogy megismerjük a vevőnek az előző pontban leírt valóságképét. A vevő ugyan a termékért fizet, de nem azt veszi meg, hanem azt a hasznosságot, amit a termékkel el tud érni.

A fejezetben leírt stratégiák ugyan világosan megfogalmazva találhatóak, de nem szabad elfelejtenünk, hogy nincs olyan megoldás, amely mindenkinek megfelelő eredményt adna, így akár keverten is lehet őket alkalmazni.