17. Fellebbezési jogról való lemondás eszközének alkalmazása

A fellebbezéshez való jog az adózót megillető jogok egyike. Bizonyos esetekben a fellebbezési jogról való lemondás elősegítheti, hogy a vállalkozás korábban jusson hozzá az őt megillető adó-visszaigényléshez, adó-visszatérítéshez.

Az Art. 37. § (4) bekezdése alapján, ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, akkor a kiutalást az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell kiutalnia.

Az Art. 4. § (3) bekezdés b) pontja értelmében az adó-visszaigénylés és az adó-visszatérítés tekintetében a költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A gyakorlatban ez a helyzet, akkor következhet be, ha az adóhatóság utólagos (nem kiutalás előtti) vizsgálatot rendelt el és az ellenőrzés a bevallott befizetendő (áfánál következő időszakra átvihető követelésnél is) helyett visszaigényelhető adót állapított meg.

Ekkor az adózó érdeke, hogy minél előbb visszafizesse az adóhatóság részére a javára megítélt különbözetet, ha ennek nincs akadálya (köztartozás hiányában adó-visszatartási jogot nem gyakorolhat az adóhatóság). Ha az adózó a bevallott kötelezettségét pénzügyileg is rendezte és nem áll fenn köztartozása, akkor az adóhatóságnak a tévesen befizetett összeget is vissza kell utalnia.

Ha az adózó az I. fokú határozat kézbesítését követően lemond fellebbezési jogáról, akkor az erre vonatkozó nyilatkozat megtételének napján az I. fokú határozat jogerőre emelkedik, ezt követő naptól kell a kamatmentes kiutalásra rendelkezésre álló határidőt az adóhatóságnak számítani. A fellebbezési jog fenntartása esetén az I. fokú határozat csak a kézbesítést követő 31. napon, illetve, ha a 31. nap munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon emelkedik jogerőre, s ettől kell az adóhatóságnak a kiutalási határidőt számítania. Az előzőek alapján érdemes minél előbb megtenni nyilatkozatot. A nyilatkozatmegtétel napjának a postára adás, illetve az ügyfélszolgálaton történő benyújtás napja minősül, függetlenül a nyilatkozaton feltüntetett kelettől.

A fellebbezési jogról való lemondásra vonatkozó nyilatkozat kizárólag a fellebbezési határidő időtartama alatt nyújtható be. A nyilatkozat visszavonható és a fellebbezés – határidőn belül – benyújtható. Kizárólag a képviseletre jogosult személy tehet nyilatkozatot a fellebbezési jog lemondásáról.

2005. november 1-jétől indult eljárásokban a fellebbezési jogról történő lemondás visszavonására nincs mód.

A fellebbezési jog gyakorlásáról történő lemondást jól meg kell fontolni. Lehetséges ugyanis, hogy adózót az I. fokú adóhatóság által megítélt összegű különbözet illetné meg. Ha adózó fellebbezési jogáról lemond az I. fokú adóhatóság által megítélt összeg mielőbbi kiutalásának reményében, akkor a felügyeleti intézkedés iránti kérelem benyújtására van csak mód, valamint kizárt a bírósági felülvizsgálat lehetősége.