1.1.1. Foglalkoztatási kedvezmény a társaságiadó-törvényben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kizárólag a mikro vállalkozások kedvezménye a foglalkoztatási kedvezmény.

Ez azt jelenti, hogy ha az adóév első napján mikro vállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez viszonyítva növekszik, akkor az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének és a létszámnövekménynek a szorzata csökkenti a társasági adó alapját. Az adóalap-csökkentés feltéve, hogy

  • az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő és
  • az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

Az előző év alatt az adózó átalakulása esetén a jogelőd utolsó adóévét kell érteni, míg jogelőd nélkül alakult adózó esetében tehát előző adóév hiányában- a nullához viszonyított növekményt kell vizsgálni.

A foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát két tizedesjegy pontossággal kell megállapítani, és nem lehet azokat a személyeket az átlagban figyelembe venni, akik az alkalmazást megelőző tizenkét hónapban

  1. az adózó kapcsolt vállalkozásánál álltak munkaviszonyban, munkaviszony-jellegű jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági viszonyban,
  2. tevékenységét az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő egyéni vállalkozóként végezte.

Első hallásra ez a kihagyhatatlan ajánlat azonban arra kényszeríti a vállalkozókat, hogy hosszú távra tervezzenek. A Társasági adóról szóló törvény 8.§ (1) bekezdés v) pontja alapján ugyanis a kedvezményt „vissza kell fizetni”, ha az igénybevétel évét követő 3 éven belül az átlagos állományi létszám csökken. Ráadásul az évek haladtával emelkedő minimálbér miatt a létszámcsökkenés évében érvényes minimálbér 20%-ával növelt összegével kell a társasági adó alapját megemelni, ami azonban nem lehet több, mint az igénybe vett kedvezmény 20%-kal növelt összege.

Így például egy 2008-ban a létszámnövekmény miatt igénybe vett kedvezmény szerinti létszámot 2011.év végéig fenn kell tartani, egyébként „büntetés” jár. Sőt. Ha korábban pl. 2 főre vettük igénybe a kedvezményt, és négy éven belül a létszám 1 fővel csökken, akkor a társasági adó alapját nem a kedvezmény felének 20%-kal növelt összegével kell megemelni, hanem többel, hiszen időközben emelkedett a minimálbér is.