3. Gépjárművek áruosztályozása

(az általános forgalmi adóról szóló törvény 33.§ (2) bekezdés b/ pont alkalmazásához)

 Az általános forgalmi adóról szóló törvény alkalmazásában a gépjárművek áruosztályozásához a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31. napján hatályos besorolási rendjét kell alkalmazni.

1. Zárt karosszériás kivitelű, ún. furgon típusú haszongépjárművek termékbesorolása A 87.04 vámtarifaszám alá osztályozandó áruszállító gépjárművek esetében a vezetőfülkét a rakodótértől az utasok védelmét szolgáló bármilyen gyárilag kialakított térelválasztó elem különíti el. Haszongépjárművek esetén a vezetőfülkében a HR Vámtarifa Magyarázat rendelkezései alapján, valamint az Áruosztályozási Rendelkezések figyelembevételével legfeljebb három személy szállítható. A zárt rakodótér lehet hátsó- vagy oldalajtó nyitású, oldalán vagy hátsó részén ablakokkal felszerelt is, de nincs gyárilag kialakítva ülésrögzítési lehetőség.

Minden az eredeti gyári rakodótérben elvégzett módosítás, átalakítás (szállítható személyek számának megnövelése, üléssor(ok), biztonsági öv(ek) utólagos beépítése, az utasok védelmét szolgáló gyári térelválasztó elem eltávolítása) esetén a gépjármű azonnal elveszti a haszongépjárműként történő besorolását. Ebben az esetben személyszállító gépjárműnek tekintendő és a 87.03 vámtarifaszám alá osztályozandó.

2. Kabinos vagy kettős, dupla kabinos, „pick-up” típusú haszongépjárművek (87.04 vámtarifaszám): ezen gépjárművek bruttó tömege 5 tonnánál kevesebb és belső tere magába foglal egy a vezető és az utasok szállítására szolgáló részt, illetve egy másikat, amely áru szállítására szolgál. Ezen járművekre alkalmazható konstrukciós jellemzők: – állandó ülések biztonsági berendezésekkel (pl: biztonsági övvel) valamennyi személy részére vagy a vezető és az elülső utasok mögötti hátsó részben állandó rögzítési helyek vagy szerelvények ülések és biztonsági berendezések rögzítésére. Az ilyen ülések lehetnek állandóak, felhajthatóak, a rögzítési pontokról kivehetők vagy
összecsukhatóak;

  • lehetnek hátsó ablakok a két oldalfalon;
  • ablakos toló-, oldalra vagy felfelé nyíló ajtó vagy ajtók az oldalfalakon vagy hátul;
  • kényelmi berendezések, igényes belső kivitel és felszereltség a járműnek az utasok szállítására szolgáló területtel összefüggő teljes belső térben;
  • nem befolyásolja az osztályozást, ha az áruk szállítására kialakított platórészt gyári vagy utángyártott fedőelemmel burkolják.

Ezek a gépjárművek akár 5-7 fő szállítására is alkalmasak lehetnek, azonban vizsgálni kell hasznos teherbírásukat, melynek nagyobbnak kell lennie, mint a személygépjárművek teherbírása.

3. Zárt karosszériás terepjáró kivitelű gépjárművek:
Jellemző ezen zárt karosszériával rendelkező gépjárművekre a gazdag belső felszereltség, igényes kidolgozás, kényelmi berendezések megléte az utas- ill. raktérben. Az ilyen típusú, elsősorban nem áruszállításra tervezett gépjárműveket a szállítható személyek számától függetlenül a 87.03 vámtarifaszám alá, személygépkocsiként kell osztályozni.

4. Személygépkocsi vázra épített, elsősorban áruszállításra tervezett, három ajtós kivitelű kisáruszállító és az ún. „puttonyos” haszongépjárművek, zárt karosszériás kivitelben (87.04 vámtarifaszám):

A belső kialakítás szerint 2 fő szállítására alkalmas vezetőfülkét gyári térelválasztó elemmel határolták el a rakodótértől. Az utasok védelmét szolgáló térelválasztó elem eltávolításával, újabb üléssor, biztonsági övek beépítésével a gépjármű azonnal elveszti haszongépjárműként történő besorolását. A kisáruszállító gépjárművek esetén
rendszerint felfelé vagy két irányba oldalra nyíló hátsó ajtón keresztül lehetséges a rakodótérbe az áruk ki- illetve berakodása. A „puttonyos” haszongépjárművek esetén a zárt rakodótér lehet hátsó- és oldalajtó nyitású, oldalán és hátsó részén lehet ablakokkal felszerelt is, abban gyárilag kialakított további ülésrögzítési, biztonsági öv felszerelési lehetőség nincs. Lehetnek eltérő kialakítási lehetőségek típusonként és modellenként: nincsenek oldalablakok, oldalajtó, hátsó ablak hiánya stb.

5. Hagyományos áruszállító gépjárművek (87.04 vámtarifaszám):
Az 5 tonna feletti, hagyományos áruszállításra használt gépjárműveket (kamionok, nagytestű fixplatós vagy billenős teherautók) haszongépjárműként kell osztályozni. Ide tartoznak a HR Magyarázat szerint dömperek, ingakocsik, nagy tömegű áru szállítására alkalmas közúti gépjárművek, önrakodó járművek, csörlőkkel emelőszerkezettel felszerelve is stb.

6. Különleges célra szolgáló 5 tonna feletti gépjárművek (87.05 vámtarifaszám):
Ezen vámtarifaszám alá tartoznak a különlegesen szerkesztett és különböző olyan szerkezetekkel felszerelt gépjárművek, amelyek lehetővé teszik, hogy azok különleges, nem szállító tevékenységet végeznek, azaz e vámtarifaszámok alá tartozó járművek  elsődleges célja nem személy vagy áruk szállítása. Ilyen gépjármű a betonkeverő gépkocsi, darus kocsi, permetező kocsi mezőgazdasági használatra, tehergépkocsi utcák, csatornák tisztítására stb.

A gépjárművek áruosztályozása során hangsúlyozni kell, hogy a vámtarifaszám megállapítása mindig adott konkrét gépjárműre vonatkozóan történik, annak kialakításától, pillanatnyi állapotától függően. Általánosságban azonban elmondható, hogy egyes gépjárműveknek a 87.04 vámtarifaszám alá történő osztályozását olyan jellemzők alapján lehet elvégezni, amelyek arra utalnak, hogy a járműveket elsősorban áruszállításra és nem személyek szállítására tervezték. Ezek a jellemzők különösen az olyan gépjárművek osztályozásánál fontosak, melyek bruttó tömege az 5 tonnát nem haladja meg és általában áruszállításra használt elkülönített zárt hátsó rakodótere vagy hátsó platója van. A rakomány be- illetve kirakását elősegítő, a rakodótér oldalfalain vagy hátulján elhelyezett ablak nélküli, esetleg ablakos toló-, oldalra vagy felfelé nyíló ajtóval lehetnek a gépjárművek felszerelve. Egyes ide tartozó típusok esetében a zárt raktérben lehet biztonsági öv, övrögzítési pont vagy utaskényelmi berendezés nélküli ülőpad, de ennek teljesen felhajthatónak vagy összecsukhatónak kell lennie annak érdekében, hogy a teljes rakteret áruszállításra lehessen használni. Az áruszállításra szolgáló járművekre jellemző még az igényes belső kivitel és felszereltség hiánya a járműnek az utasok szállítására szolgáló területtel összefüggő raktérben (nincs szőnyegpadló, szellőzés, belső világítás, hamutartók, stb.). A vezető és az elülső utasok számára szolgáló terület, valamint a hátsó térség között állandó fal vagy elválasztó elem van kialakítva.

Az adóval kapcsolatos szabályok alkalmazása szempontjából kizárólag a Kereskedelmi Vámtarifa besorolása az irányadó, vagyis nincs jelentősége annak, hogy a Közlekedési Főfelügyelet a forgalmi engedélyben milyen minősítést tüntet fel a gépjármű besorolására.
Milyen esetekben nem vonható le a személygépjárművekkel kapcsolatos áfa?

Az Áfa tv. 33. §-a tételesen felsorolja, hogy milyen levonási tilalom kapcsolódik a gépjárművekhez, így nem vonható le az adó elsődleges célja nem személy vagy áruk szállítása. Ilyen gépjármű a betonkeverő gépkocsi, darus kocsi, permetező kocsi mezőgazdasági használatra, tehergépkocsi utcák, csatornák tisztítására stb. A gépjárművek áruosztályozása során hangsúlyozni kell, hogy a vámtarifaszám megállapítása mindig adott konkrét gépjárműre vonatkozóan történik, annak kialakításától, pillanatnyi állapotától függően. Általánosságban azonban elmondható, hogy egyes gépjárműveknek a 87.04 vámtarifaszám alá történő osztályozását olyan jellemzők alapján lehet elvégezni, amelyek arra utalnak, hogy a járműveket elsősorban áruszállításra és nem személyek szállítására tervezték. Ezek a jellemzők különösen az olyan gépjárművek osztályozásánál fontosak, melyek bruttó tömege az 5 tonnát nem haladja meg és általában áruszállításra használt elkülönített zárt hátsó rakodótere vagy hátsó platója van. A rakomány be- illetve kirakását elősegítő, a rakodótér oldalfalain vagy hátulján elhelyezett ablak nélküli, esetleg ablakos toló-, oldalra vagy felfelé nyíló ajtóval lehetnek a gépjárművek felszerelve. Egyes ide tartozó típusok esetében a zárt raktérben lehet biztonsági öv, övrögzítési pont vagy utaskényelmi berendezés nélküli

ülőpad, de ennek teljesen felhajthatónak vagy összecsukhatónak kell lennie annak érdekében, hogy a teljes rakteret áruszállításra lehessen használni. Az áruszállításra szolgáló járművekre jellemző még az igényes belső kivitel és felszereltség hiánya a járműnek az utasok szállítására szolgáló területtel összefüggő raktérben (nincs szőnyegpadló, szellőzés, belső világítás, hamutartók, stb.). A vezető és az elülső utasok számára szolgáló terület, valamint a hátsó térség között állandó fal vagy elválasztó elem van kialakítva.

Az adóval kapcsolatos szabályok alkalmazása szempontjából kizárólag a Kereskedelmi Vámtarifa besorolása az irányadó, vagyis nincs jelentősége annak, hogy a Közlekedési Főfelügyelet a forgalmi engedélyben milyen minősítést tüntet fel a gépjármű besorolására.

Milyen esetekben nem vonható le a személygépjárművekkel kapcsolatos áfa?
Az Áfa tv. 33. §-a tételesen felsorolja, hogy milyen levonási tilalom kapcsolódik a gépjárművekhez, így nem vonható le az adó

  • személygépkocsi beszerzésekor, ha a beszerzés nem továbbértékesítési célú,
  • bármilyen üzemanyag tekintetében, ha azt közvetlenül személygépjármű üzemeltetéséhez használják fel,
  • az ólmozott vagy ólmozatlan motorbenzin beszerzése esetén, ha a beszerzés nem továbbértékesítési céllal történik,
  • közvetlenül tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz használják, hasznosítják,
  • részbeni magánhasználat esetén,
  • a távolsági és helyi személytaxi-közlekedés igénybevételekor.

A nem továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsi áfa-ja a beszerzéskor nem helyezhető levonásba. Ez alól az általános szabályozás alól 2001. évtől a kizárólag személytaxi szolgáltatást végző adózó képez kivételt. A fő szabály szerint az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek áfa-ja levonható. A levonási jog csak akkor illeti meg az adóalanyt, ha a személygépkocsit részben sem használja vállalkozáson kívüli célra, vagyis útnyilvántartás vagy menetlevél alátámasztásával ezt kizárják. Az Áfa tv. 33. § (1) bekezdés a) pontja szerint ugyanis nem vonható le az adó, ha a beszerzés részben is adóalanyiságon kívüli tevékenységhez fűződik. Ilyen eset pl. a személygépkocsi ingyenesen történő használatba adása. Ha a használatért ellenértéket kér a cégautó tulajdonosa, akkor az már adóalanyiságot eredményező tevékenységgé válik, és így az áfa levonásba helyezhető.

Levonható-e a személygépjárműhöz vásárolt tartozékok, kiegészítők áfa-ja?
Az adó levonásának tilalma az Áfa tv. 33. § (2) bekezdés b) pontja szerint kizárólag a 8703-as VTSZ termékbesorolásba tartozó személygépkocsikra vonatkozik. Amennyiben a gépkocsi beszerzését követően tartalék alkatrészeket, kiegészítőket, téli gumikat,
autós rádiót és egyéb extrákat vásárol az adóalany, akkor az előbb leírt törvényi tilalom nem vonatkozik ezekre a beszerzésekre.

Az áfa levonás jogát az Áfa tv. 33. § (1) bekezdés a) pontja még korlátozhatja, ha megvalósul a gépkocsival kapcsolatos magánhasználat (ingyenes). Amennyiben ténylegesen van magánhasználat, de ezért használati ellenértéket kér a tulajdonos, akkor az előzőekben leírtakkal azonosan az adó levonható.

A cégautó eladása
Ellenérték fejében

Amennyiben a használatbavételt követő 60 hónapon belül a személygépkocsi mégis értékesítésre kerül, akkor a beszerzést terhelő áfa a 60 hónapból még hátra lévő időszakra (az értékesítés hónapja is beleszámít) vonatkozóan számítva arányosan levonható.
A lízing formájában megszerzett személygépkocsi is beszerzésnek minősül, ha a szerződés értelmében az utolsó lízingdíjjal a tulajdonjog is átszállt. Ebből következően a lízingidőszak lejártát követően (amikor megszerzi a lízingelő a termék tulajdonjogát) a személygépkocsi tulajdonosa dönthet annak értékesítéséről. Ebben az esetben a beszerzés időpontjának a lízingszerződés kezdetét kell tekintetni, beszerzési árnak pedig a teljes lízingdíj összegét a maradványértékkel együtt. A 60 hónapból még hátralévő időszakara jutó beszerzést terhelő áfa ekkor is levonásba helyezhető. A magánszemélytől történő személygépkocsi beszerzésnek nincs áfa tartalma, merthogy a magánszemély nem áfa alany.

Ellenérték nélkül (ingyenesen)
Ha a cégautót térítésmentesen adják át, áfa fizetési kötelezettség általában nem keletkezik. Az ingyenes ügyletek ugyanis akkor adóztathatók, ha az átadott termékkel kapcsolatban levonható adó volt. Minthogy a személygépkocsi beszerzésekor (nem továbbértékesítési cél esetén) az adó nem vonható le, így az átadás sem keletkeztet adófizetési kötelezettséget. Ha a cégautó ingyenesen átadásra kerül, és korábban a fenntartásával kapcsolatban volt levonható adó, akkor az átadás nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget. Az ingyenes átadásnál figyelni kell a Tao tv-ben leírtakat is [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés a) pont, és a 3. sz. melléklet].

A cégautó ingyenes használatba adása
Az Áfa törvény 2001. évtől az ingyenes szolgáltatásokat is adóztatja. Ezek közé tartozik a terméknek ellenérték nélküli használatba adása (megjegyezzük, hogy ez a szolgáltatás korábban is adóköteles volt). Ilyen a jármű ingyenes használatba adása is. Azonban adót csak akkor kellene fizetni, ha a személygépjármű és annak alkotórészeivel összefüggésben levonható adó merülne fel.

A Tao tv. 8. § (1) bekezdés n) pontja adóalap növelő tételként kezeli 2001. január 1-jétől az ingyenes szolgáltatás nyújtás bekerülési értékét.

Levonható-e a cégautó használatával és fenntartásával kapcsolatos költségek áfa- ja, ha az autót térítés nélkül munkába-járásra is használják?

Az Áfa tv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást egészében vagy részben nem adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéhez használja. A személygépkocsinak a munkavállaló lakásán való tárolása az általános forgalmi adó törvény tekintetében magáncélú használatot valósít meg (hiszen a munkába járás nem minősül üzleti használatnak), így az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységén kívüli célra való felhasználás okán a személygépkocsi használattal és fenntartással kapcsolatos költségek áfa-ja nem helyezhető levonásba.