Gépjárművel kapcsolatos elszámolások

 Kontírozás: 

Biztosítási díjak (Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás elszámolása):
T 533. Biztosítási díjak
K 384. Elszámolási betétszámla

Súlyadó elszámolása, előírása kötelezettségként:
T 8672. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek
K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség

Súlyadó elszámolása, pénzügyi teljesítés:
T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése
K 384. Elszámolási betétszámla

Szervizköltségek elszámolása:
T 523. Karbantartási költségek
K 4541. Belföldi szállítók

A szervizek során előfordulhatnak olyan költségek, amelyek a tárgyi eszköz értékét  növelik, bővítésével, átalakításával, rendeltetésének megváltoztatásával, élettartamának növelésével, az eszköz eredeti állagának helyreállításával összefüggő felújítási munkák (kivéve az eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkák). Ezen felújítási költségeket aktiválni szükséges.
Felújításként elszámolható költségek aktiválása:

T 162. Felújítások
K 455. Beruházási szállítók

T 13. Műszakai berendezések, gépek, járművek

T 14. Egyéb berendezések, gépek, járművek
K 162. Felújítások

Levonható általános forgalmi adó:

T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

 K 4541. Belföldi szállítók
K 455. Beruházási szállítók

Le nem vonható általános forgalmi adó:

T 523. Karbantartási költségek
T 162. Felújítások

K 4541. Belföldi szállítók
K 455. Beruházási szállítók

Gépjárművel kapcsolatos elszámolások – gyakran előforduló hibák 

–   A súlyadó elszámolása során a kötelezettség előírása elmarad, csak a banki terhelési értesítés érkezésekor könyvelik ráfordításként.
–   A karbantartás és felújítás fogalmának nem megfelelő alkalmazása, elkülönítése.
–   Az áfa levonás jogosulatlanul kerül elszámolásra.

 

A járműhasználatra tekintettel kifizetett költségtérítés adóelőlege

Ha a magánszemélynek a saját tulajdonában lévő jármű használatára tekintettel költségtérítés kerül kifizetésre, akkor egyes esetekben a kifizetőnek adóelőleget kell a kifizetett összeg jövedelemtartalma után levonnia.

Azt, hogy mely esetben kerül szóba az előleg-levonási kötelezettség, tételesen felsorolni nem lehet. Sokkal egyszerűbb, ha azokat nevesítjük, amelyekben adóelőleg-levonási kötelezettsége a kifizetőnek (munkáltatónak) nem áll fenn.

Akkor nem kell a járműhasználatra tekintettel kifizetett összegből adóelőleget a kifizetőnek levonnia, amikor az arra tekintettel kifizetett költségtérítést a jövedelem számításakor nem kell a magánszemélynek figyelembe vennie (bevételnek nem számító esetek).

Egyéb esetekben, akár önálló, akár nem önálló tevékenységről van szó, az adóelőleg-levonási kötelezettség előtérbe kerül.

Az adóelőleg alapjának kiszámításakor a magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy a kifizetett összeggel szemben mennyi költséget kíván érvényesíteni. Amennyiben a nyilatkozat szerinti költség kevesebb, mint a kifizetett bruttó összeg, a különbözet után adóelőleget kell a kifizetőnek megállapítania és levonnia.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségtérítések esetén is felmerülhet az adóelőleg-különbözethez, valamint a költségnyilatkozathoz kapcsolódó 12 százalékos különadó.
1999. január 1-jétől a 12 százalékos különadó alapját képező költségkülönbözet után egészségügyi hozzájárulást is kell a magánszemélynek fizetnie.