6. Hogyan igazolható az evás jövedelem?

Az egyszerűsített vállalkozói adó által magánszemélyeknél generált osztalékkal kapcsolatos kifizetés – az EVA megfizetésén kívül – már nem keletkeztet újabb adókötelezettséget. Beletartozik ebbe a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség is, vagyis erről a jövedelemről nem kell semmilyen formában adatot szolgáltatni az adóhatóságnak. Ennek hiányában azonban nincs arra mód, hogy a szerzett jövedelmet igazoljuk? A jogalkotó 2005-től igyekezett a problémára megoldást találni, azonban csak az egyéni vállalkozók helyzetére talált gyógyírt. A trükk alkalmazása nélkül továbbra sem kérhetünk olyan adóigazolást, amely az egyéb dokumentumok segítségével alátámaszthatja a szerzett jövedelmet kettős könyvvitelt vezető Eva alá tartozó cégeknél!

A törvényben 2005. január 1-jétől új szakaszok szólnak az adóhatóság által adott igazolásokról, vagyis a jogalkotó igyekezett rendezni a korábban csak a trükk alkalmazásával fennálló problémát. Ezzel azonban csak az egyéni vállalkozó helyzete oldódott meg. Pontosabban a munkavállalót vagy más személyt nem foglalkoztató egyéni vállalkozóé. Azok az egyszerűsített vállalkozói adó alá tartozó társaságok esetében, ahol jellemzően a tulajdonos munkájával teremtődik meg az osztalékjövedelem, ott az Eva által leadózott osztalékjövedelmet szerzők esetében továbbra is az AM09-es igazolásra van szükség. Ezen az igazoláson szerepeltethető az Eva adóalapja (amely rendszerint a bevétel) és maga az adó összege. Ehhez egy kettős könyvvitelt vezető társaságnak már csak prezentálnia kell az adatokkal egyező számviteli beszámolóját, az osztalékról (osztalékelőlegről) szóló taggyűlési döntéseket és az osztalék átutalásáról szóló banki kivonatot. Ez utóbbi a tényleges pénzmozgás alátámasztásához különösen hatásos bizonyíték. Rendszerint egy hitelnyújtáshoz szükséges eljáráshoz a jövedelemigazolás hiányát nagyban orvosolhatja ez a trükk.

Ne alkalmazza ezt a trükköt az eva alá tartozó bevételi nyilvántartást vezető vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó.

Ne alkalmazza ezt a trükköt az az adózó, aki (amely) az adóhatóság ügyfélszolgálatán történő ügyintézés során nem tudja, vagy nem képes elérni a AM09-es igazolás kibocsátását.

A jogalkotó által hatályba léptetett új szakaszok szerint a jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói adatszolgáltatáson alapuló adóhatósági, vagy utólagos adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a jövedelem után keletkező adófizetési kötelezettséget. Az adózó adóalapja és adója utólagos adómegállapítás keretében történt megállapításának kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást, illetőleg nem jelentette be, hogy az adatszolgáltatás alapján történő adóhatósági adómegállapítás választása útján teljesíti adókötelezettségét. (Art. 85. § (4)) Ez azt jelenti, hogy az APEH által kiadott jövedelemigazolásban – például magánszemély evásoknál jövedelemadat hiányában – a bevételi adat fog szerepelni. Más előírást a törvény e tekintetben nem tartalmaz. Az Áe. szabályai szerint továbbra is lényegében bármiről adatról, tényről kérhető adóhatósági igazolás, ez azonban nem azonos a jogszabályba 2005-től beiktatott jövedelemigazolással, nemleges adóigazolással, illetőségigazolással.

EVÁS jövedelem

Az EVA alatti időszakban az osztalékelőleg megállapítása nem jelent Eva, vagy más adókra vonatkozó (többlet-) befizetést, hiszen a törvény meghatározása szerint az osztalék mentesül az adókötelezettség alól. Ha ez így van, akkor annak az előlege is mentesül az adókötelezettség alól. Fontos, hogy az osztalékelőlegről szóló taggyűlési jegyzőkönyvben (alapítói határozatban) olyan közbenső beszámolóra történjen a hivatkozás amely önmagában mutat annyi mérleg szerinti eredményt, amely az osztalékelőleg kifizetéséhez elegendő. (Általában éppen az a cél, hogy az eva időszakában realizált bevételt a tulajdonosok mihamarabb felvehessék, a korábbi időszak érintése nélkül). Az osztalékelőleg kifizetésekor az éves beszámoló elfogadásáig azt egyéb követelésként kell nyilvántartani.

A tárgyévi számviteli beszámoló elfogadásakor a korábbi osztalékelőlegeket – pont azért, mert az már nem keletkeztet adókötelezettséget – célszerű osztalékként megállapítani. Amennyiben az osztalékelőleg azonos volt az osztalékkal, további kifizetés nem eszközölhető. A beszámolóban a fizetendő osztalékot egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni és csak a tárgyévet követően lehet – a taggyűléssel egyező időpontban – összevezetni az osztalékelőleggel, mint egyéb követeléssel.

Az eva hatálya alá tartozó vállalkozások esetében joggal merül fel a tagoknak kifizetett „járandóság” mibenlétének meghatározása. A törvényben az alábbiak szerepelnek: „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által a tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt a tag, a volt tag (örököse) jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni. E rendelkezés nem vonatkozik a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díjára, amelyet a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni” (Eva tv. 18. § (4), 2004-től 18. § (5)). A kifizetést teljesítő eva hatálya alá tartozó vállalkozás esetében végzetes hibát okozhat, ha banki átutaláson járandóság, bér, juttatás, nettó díjazás, stb. szerepel! Egy ilyen jogcím esetén az adóhatóság könnyedén vélelmezheti, hogy nem osztalékkal kapcsolatos jövedelem kifizetésére került sor!

Azok a betéti társaságok és közkereseti társaságok, amelyek az egyszerűsített vállalkozói adó alá tartoznak, hiába kérik ki az AM09-es igazolást, ha nem tudják igazolni mekkora osztalékjövedelmet realizáltak. Az igazolás bemutatása mellett mindenképpen szükség van arra, hogy banki utalásokkal teljesüljenek az osztalék-kifizetések a magánbankszámla, vagy magánbankszámlák felé. Ezeket a bankszámla kivonatokat kell bemutatni, így vélelmezhető a jövedelem nagysága és mértéke.