Igazolatlan eredetű árú forgalmazása

Az APEH ellenőrzése folyamán a forgalmazott áruk eredetét ellenőrzi, azaz azt, hogy a forgalmazó kereskedő rendelkezik-e az árukészlet eredetét, származását hitelt érdemlő bizonyító bizonylatokkal. (Az állami adóhatóságnak nem feladata a minőség lejártának ellenőrzése, azonban amennyiben lejárt szavatosságú termékkel találkozik ellenőrzései során, kötelessége azonnal értesíteni az intézkedni jogosult szervet.)

Az áruk eredetét hitelt érdemlően a szabályosan, valós gazdasági eseményről, létező adózó által kiállított beszerzési számlák, egyszerűsített számlák, illetve ezek kiállításának alapjául szolgáló okiratok igazolják. Az ellenőrzés időpontjában az árut forgalmazónak ezen bizonylatok valamelyikével, illetve másolatával rendelkeznie kell. Ha az ellenőrzés pillanatában csak másolattal tudjuk az áru eredetét igazolni, akkor az eredeti bizonylatot az APEH felhívására 3 napon belül kell bemutatni.

Az ellenőrzés folyamán az adóellenőrök az áruk eredetének vizsgálatára irányuló ellenőrzéseket az áruk forgalmazásának helyszínén, azaz üzletekben, piacokon végzi. Általában nem a teljes árukészletet, hanem szúrópróbaszerűen kiválasztott árukat vonnak ellenőrzés alá úgy, hogy fajtánként, mennyiségben és értékben felleltározzák azokat. A leltározás után pedig kérik a kérdéses áruk eredetének bizonyítását, azaz a beszerzési bizonylatok bemutatását, ami a helyszínen és már az APEH hivatalos helyiségében is történhet. Amennyiben a bemutatott áruk eredetét igazoló bizonylatok hitelességével, eredetével kapcsolatban az adóellenőröknek kétségük merül fel, megkereshetik kapcsolódó vizsgálat során a számla kibocsátóját is, hogy igazolja a kérdéses értékesítést.

Az áruk forgalmazásával foglalkozó adózók tehát két ok miatt is büntethetők:

  • 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság vár arra, aki az ellenőrzés időpontjában az áru eredetét tanúsító bizonylattal vagy annak másolatával nem rendelkezik, illetve
  • 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bebizonyosodik, hogy igazolatlan eredetű árut forgalmaz.

2009-től az igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért már nem fix 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot vetnek ki az adóellenőrök. Az igazolatlan eredetű árut forgalmazó adózó az áru értékének 40%-ával megegyező, de legalább 10 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható.

Korábban a mulasztási bírság kiszabás mellett az APEH a törvényben meghatározott időtartamra biztosan bezárta, illetve az üzlettel nem rendelkező adózók esetében ugyanennyi napra a tevékenységét felfüggesztette.

2008-tól az Art. szerint az üzletbezárás APEH részéről nem kötelező, „csak” lehetőség.