• Illetékmentesség az egyéni cég egyszemélyes gazdasági társasággá történő átalakulása esetére
  • A gépjárműszerzéshez kapcsolódó vagyonszerzési illeték újraszabályozása: Annak érdekében, hogy a gépjárművek megszerzése után fizetendő illeték jobban igazodjon a gépjármű értékéhez, nem a hajtómotor hengerűrtartalmának megkezdett cm3-e, hanem a hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye alapján kell az illetéket megfizetni, a gépjármű életkorához igazodó differenciálásban. Ezzel egyidejűleg 2012. január 1-jétől a 120 kW-nál nagyobb teljesítményű autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók megszerzése vonatkozásában kedvező szabály lép hatályba, mivel a fizetendő illeték mértékét úgy kell megállapítani, mintha a teljesítményük 120 kW lenne, illetve a kizárólag elektromos hajtómotorral rendelkező gépjármű visszterhes szerzése mentes lesz az illeték alól.
  • Illetékmentesség bevezetése a kapcsolt vállalkozások közötti ingatlan-szerzések tekintetében, amennyiben a vagyonszerző főtevékenysége ingatlanforgalmazás, vagy saját tulajdonú ingatlan bérbeadása.
  • Az általános tételű eljárási illetékmérték emelése: 2005. május 10-e óta változatlanul 2200 Ft-ot kell fizetni azon közigazgatási hatósági eljárások kezdeményezéséért, az új, 3000 Ft-os illetékmérték várhatóan még mindig nem biztosítana teljes mértékben fedezetet az általános tételű eljárási illetékköteles eljárások költségeire, de értelemszerűen a jelenlegi mértékhez képest jobban igazodna az eljárási költségekhez és a lakosság számára sem jelentene komolyabb megterhelést az eljárásonkénti 800 Ft-os illetékemelés.
  • Egyes bírósági eljárási illetékmértékek emelése: Egyrészt emelkednek egyes bírósági eljárások esetén az illeték-maximum, illetve illeték-minimum összegek, másrészt módosulnak a jogorvoslati eljárásokhoz kapcsolódó illetékmértékek, annak érdekében, hogy az elsőfokú bírósági döntés elleni fellebbezésre és a jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelemre csak alapos ok esetén kerüljön sor. Harmadrészt egyes tételes illetékek emelése is indokolt, mivel a jelenleg hatályos összegek alacsony volta az eljárás elhúzására sarkallja a feleket. Pl.: a házassági bontóper illetéke 12 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra, a peres eljárás illetékmaximuma 900 000 Ft-ról 1,5 M Ft-ra, a fellebbezés illeték maximuma 900 000 Ft-ról 2,5 M Ft-ra, a felülvizsgálati illetékminimum 10 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra, az illeték maximum pedig 2,5 M Ft- ról 3,5 M Ft-ra emelkedik.
  • Bővül az illetékmentességet alkalmazó vagyonszerzők köre a természeti katasztrófa következtében megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott lakás pótlására vásárolt lakás szerzéséhez kapcsolódó illetékmentességi szabály módosulásával: ugyanis a vásárolt lakás forgalmi érték-maximuma 6 M Ft-ról 10 M Ft-ra emelkedik.