Adóbírság kiszabásával szankciónál az adóhatóság:

  • adóhiány után
  • jogosulatlan támogatási igény, adó-visszaigénylés és adó-visszatérítés után, ha ezt az adóhatóság kiutalás előtt megállapította.

Adóhiány az adózó terhére megállapított adókülönbözet, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg. Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést csak abban az esetben lehet megfizetett összegként figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll. Kizárólag a vizsgálat alá vont adónemben fennálló túlfizetést lehet figyelembe venni. Más adónemben keletkezett túlfizetés nem számítható be. Az előírás értelmében a vizsgálat alá vont adónemben az esedékesség napján fennálló és az ellenőrzés megkezdésének napjáig folyamatosan túlfizetésként mutatkozó összeg számítható be az adóhiány alapjának minősülő adókülönbözet megállapításánál.

Típus  hibák – adóbírság esetén

Ez a szabály tulajdonképpen teljesíthetetlen feltételeket támaszt a vizsgálat alá vont adóalannyal szemben, hiszen ennek a feltételnek a vállalkozás csak akkor felelhet meg, ha az esedékesség napjától a vizsgálat megkezdéséig – amely akár több év múlva, de lehet, hogy csak az elévülés előtt néhány hónappal következik be – folyamatosan, megszakítás nélkül túlfizetést tart az egyes adónemekben a folyószámláján.

A 2003. december 31-éig hatályos szabályozás szerint az esedékesség időpontjában fennálló túlfizetést lehetett figyelembe venni, attól függetlenül, hogy az esedékesség napját követő napon már a túlfizetés nem állt fenn.

A 2003. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor az adóhatóságnak még a vizsgált időszakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ugyanis az Art. átmeneti rendelkezése alapján (182. § (1) bekezdés) az új szabályt a 2004. január 1-jéig jogerősen el nem bírált ügyekben kell alkalmazni, de ha a 2003. december 31-éig hatályos rendelkezések adózóra nézve kedvezőbbek, akkor azok alapján kell eljárni.

Az említett átmeneti rendelkezés alapján minden ellenőrzésnél az Art. 2003. december 31-éig hatályos szabályozását kell alkalmazni, amelynél a vizsgálat alá vont időszak 2003. december 31-éig terjed, függetlenül attól, hogy az ellenőrzés 2003. december 31-ét követően kezdődik meg. Az adóhatóságnak még sokáig alkalmaznia kell a 2003. december 31-ig hatályos szabályokat, hiszen a 2003. adóév – az adóalany javára végzett önellenőrzés hiányában – 2009. december 31-én évül el.

Ezt a szabályt érdemes fejben tartani, mert nem biztos, hogy az adóhatóság ellenőrzést végző köztisztviselője is a vizsgált adóalanyra nézve kedvezőbb szabályt kívánja alkalmazni.